Doorzoek volledige site
Dossier

Juridische en financiële kwesties

Orde van Architecten reageert op ARC-ION-kwestie: "Ongenuanceerd en uit de context getrokken"

22-09-2015 "Bouwplannen laten uittekenen door bouwkundig tekenaars is verboden volgens de Orde," zo staat te lezen in het artikel over de dagvaarding van het studiebureau ARC-ION op Architectura.be. Een ongenuanceerde bewering die wel heel kort door de bocht is en allesbehalve de volledige lading dekt, vindt de Orde van Architecten - Vlaamse Raad, die bovendien betreurt dat dit soort debatten in de pers worden gevoerd in plaats van voor de rechtbank. 

NAV over onderzoek vrije beroepen: “Hoge nood bij architecten aan professionelere tuchtspraak”

29-04-2015 NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie, onderschrijft de idee van de Federatie Vrije Beroepen voor identieke tuchtprocedures voor alle vrije beroepen. “Meer zelfs, wij pleiten voor het invoeren van gemeenschappelijke tuchtkamers. Onze leden schreeuwen immers om een professionelere tuchtspraak. Dat blijkt al jaren uit diverse bevragingen en recente cijfers van de Federatie Vrije Beroepen bevestigen dat. Willekeur en rechtsonzekerheid zijn momenteel dan ook legio.” 

Protect: De gedeeltelijke versus de beperkte opdracht

29-04-2015 Vaak krijgt Protect van verzekerde architecten de vraag in welke mate het hen toegestaan is om zogenaamde gedeeltelijke opdrachten enerzijds en beperkte opdrachten anderzijds te aanvaarden en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. Aangezien het hier gaat om een problematiek waaromtrent Protect vaststelt dat er niet zelden verwarring of onduidelijkheid bestaat, acht de verzekeraar het aangewezen één en ander te verduidelijken.

75 resultaten gevonden