Doorzoek volledige site
13 augustus 2012

Trendwatching: de toekomst van kantoorinrichting

Veranderende werkpatronen, milieubewustzijn en de wereldwijde economische toestand zijn de factoren die het kantoor van morgen vormgeven. Rockfon, producent van akoestische en brandstabiele plafonds, zet de zes belangrijkste trends op een rij waar u de komende jaren in de veranderende markt mee te maken gaat krijgen.
Veranderende werkpatronen, milieubewustzijn en de wereldwijde economische toestand zijn de factoren die het kantoor van morgen vormgeven. Rockfon, producent van akoestische en brandstabiele plafonds, zet de zes belangrijkste trends op een rij waar u de komende jaren in de veranderende markt mee te maken gaat krijgen.

Mobiliteit

Werknemers kunnen vandaag dankzij draadloze apparaten, sociale netwerksites en conference calls overal en op ieder tijdstip werken. Elke dag wordt op de meeste kantoren een deel van de werkstations gewoon niet gebruikt, omdat de werknemers ergens anders aan het werk zijn. Het ‘flexibel werken’ is in veel kantoorgebouwen dan ook een nieuwe trend geworden. Deze formule laat ondernemingen toe om meer werknemers in dienst te nemen voor kantoorwerk, zonder dat ze daarvoor meer ruimte moeten reserveren voor hun werkstations. Maar wat gebeurt er dan met de ruimte die hierbij beschikbaar komt?Interactie

Die ruimte wordt voortaan gebruikt voor informele ontmoetingen en interactie. Volgens moderne managementtheorieën zijn werknemers productiever en gelukkiger wanneer ze, in een creatieve en inspirerende omgeving, op een vrije manier met elkaar in interactie kunnen treden. In kantoren zijn daarom tegenwoordig naast de traditionele formele vergaderruimten ook informele ruimten zoals koffiehoeken of lounges ingericht, waar medewerkers elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten, en atriums die perfect geschikt zijn voor toevallige ontmoetingen en ongedwongen interactie. In kleinere hoekjes en gangen worden steeds vaker comfortabele meubelen opgesteld waar mensen op een informele manier met elkaar kunnen praten en waar ze even rustig kunnen nadenken. Hoge scheidingswanden moeten plaats maken voor lagere tussenschotten of worden zelfs volledig verwijderd. Maar deze gesprekken kunnen ook storend werken voor sommige collega's. Een intensievere interactie komt niet altijd de vertrouwelijkheid en de concentratie ten goede.

Flexibiliteit

De vrijheid om rond te wandelen en met collega’s samen te werken zorgt ook voor een grotere behoefte aan flexibele inrichting van de kantoren. Dat geldt ook voor de snelheid waarmee de zakenwereld tegenwoordig verandert. Organisaties moeten de mogelijkheid hebben om hun werkruimtes aan die nieuwe eisen aan te passen. Deze ruimtes, die soms wel eens 'agile interiors' ('wendbare interieurs') worden genoemd, kunnen relatief snel en gemakkelijk worden heringericht. Iedere verandering in de opstelling van de meubelen op de vloer vereist echter ook een aanpassing van het plafond, als men tenminste wil dat de akoestische prestaties van de ruimte blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de gebruikers. Bovendien moet daarbij rekening worden gehouden met de gemakkelijke toegankelijkheid van de voorzieningen en de bedradingen in het plenum.

Openheid


De hogere eisen van de werkruimte van de 21e eeuw op het vlak van de interactie en de flexibiliteit komen ook terug in het toenemende gebruik van glas, uitbreidbare ruimten, geïntegreerde verlichting en monolithische plafonds. Designers proberen inspirerende ruimtes te creëren die de energie en de openheid van de organisatie weerspiegelen. Sommige architecten gaan hierbij heel ver en laten tegenwoordig ook ruimtes zien die vroeger verborgen bleven – zoals productiezones en vergaderruimten, die nu als grote aquariums worden vormgegeven. Veel ondernemingen zien hun kantoorruimte immers als een middel om hun merk en hun waarden te promoten bij klanten en potentiële werknemers die bij hen over de vloer komen. Maar de grote raampartijen en de harde materialen die meestal in dit soort gebouwen worden toegepast, stellen wel grote uitdagingen op het vlak van de akoestiek, dit terwijl het toenemende gebruik van thermische massa designers verplicht om na te denken over nieuwe manieren om plafondtegels te gebruiken.Duurzaamheid

Thermische massa is slechts één onderdeel van een bredere trend in de richting van een grotere duurzaamheid en een kleinere ecologische voetafdruk. Nu gebouwenstandaarden en evaluatiesystemen zoals BREEAM en LEED gebruikelijk zijn geworden, zijn sommige ontwerpers en architecten het concept van 'groen bouwen' ruimer gaan interpreteren en beperken ze zich niet langer tot de energieprestaties. Steeds meer designers houden tegenwoordig rekening met de volledige milieu-impact van een gebouw over zijn volledige levenscyclus. Ook het binnenmilieu ontsnapt hierbij niet aan hun aandacht.

Studies tonen aan dat akoestisch aangename ruimtes in combinatie met een aangename verlichting en een aangename temperatuur een gunstige invloed hebben op het welzijn, de productiviteit en de tevredenheid van werknemers. Op die manier wordt het ziekteverzuim en het personeelsverloop beperkt. Toch is het niet altijd eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen de akoestische behoeften van een ruimte enerzijds en de eisen op het vlak van verwarming, koeling en energie-efficiëntie anderzijds.

Mogelijkheid tot upgraden

De trends die hierboven zijn beschreven, gelden niet alleen voor nieuwbouwprojecten. Ondernemingen kunnen ook, door de indeling van hun huidige kantoorruimten te veranderen en te renoveren, meer personeelsleden op een comfortabele manier onderbrengen in plaats van naar grotere gebouwen te verhuizen. Op die manier kunnen ze niet alleen de kosten drukken, maar kunnen ze ook hun operationele flexibiliteit verbeteren en voldoen aan de verwachtingen van hun werknemers.

In lastige economische omstandigheden zijn ook eigenaars van gebouwen heel geïnteresseerd in mogelijkheden om hun bestaande vastgoed te renoveren. Op die manier kunnen ze de competitieve waarde van hun activa op peil houden en dat in een omgeving waar huurprijzen zakken en steeds meer kantoorruimten leeg blijven staan. Gebruikers geven niet alleen de voorkeur aan modernere ruimtes en ruimtes met een hogere kwaliteit, men is ook heel gevoelig voor de operationele kosten van kantoorruimtes. Een gerenoveerd kantoor, met lagere energiekosten dankzij een beter gebruik van de thermische massa, is aantrekkelijker op de markt.


Bron: Rockfon

GERELATEERDE DOSSIERS