Doorzoek volledige site
23 oktober 2013 | TIM JANSSENS

Nieuwe gedaante voor Pereboomstraat en Het Torentje in Leuven

Hoewel ze niet overal even zichtbaar is, vormt de Dijle een belangrijk deel van de Leuvense binnenstad. In het licht van de opwaardering van de publieke ruimte rond de ietwat vergeten rivier, voerde Van de Kreeke sinds augustus vorig jaar een aantal infrastructurele ingrepen uit in de Pereboomstraat en Het Torentje. Behalve waterbouwkundige werken en de plaatsing van een gescheiden rioleringsstelsel, omvatte het project ook de aanleg van een fraaie bestrating in betonstraatstenen en gerecupereerde kasseien.
Hoewel ze niet overal even zichtbaar is, vormt de Dijle een belangrijk deel van de Leuvense binnenstad. In het licht van de opwaardering van de publieke ruimte rond de ietwat vergeten rivier, voerde Van de Kreeke sinds augustus vorig jaar een aantal infrastructurele ingrepen uit in de Pereboomstraat en Het Torentje. Behalve waterbouwkundige werken en de plaatsing van een gescheiden rioleringsstelsel, omvatte het project ook de aanleg van een fraaie bestrating in betonstraatstenen en gerecupereerde kasseien.
Behalve ingrijpende riolerings- en bestratingswerken voerde aannemer Van de Kreeke ook waterbouwkundige werken uit. Het verving de kademuur aan de oever van de vierde Dijlearm.

 


Twee fases gecombineerd

Leuvenaars die op zoek zijn naar een idyllische promenade om gezapig te kuieren met hun geliefde kunnen zich voortaan zonder dralen naar de Pereboomstraat begeven. Dit fijne straatje ten noorden van park den Bruul onderging de voorbije maanden een ware metamorfose, zowel op functioneel als op esthetisch vlak. In een eerste fase legde aannemer Van de Kreeke zich toe op waterbouwkundige werken aan de oever van de vierde Dijlearm. Om de veiligheid van de omwonenden en de doorstroming van de Dijle in de binnenstad te garanderen, moest de kademuur er immers vervangen worden. “We hebben de bomen langs de Dijle verwijderd en de oude kademuur volledig afgebroken,” vertelt projectleider Laurent Habets. “Ongeveer de helft van de kademuur is vervangen door een 'overversteviging' van schanskorven, de andere helft door een betonnen secanspalenwand waar we metselwerkpanelen tegen hebben geplaatst. Normaal gezien zouden deze eerste fase en de tweede fase (de bestratings- en rioleringswerken) apart uitgevoerd worden, maar in het kader van minder hinder hebben we er samen met de stad Leuven voor gezorgd dat ze naadloos in elkaar konden overvloeien. Dit resulteerde in een veel kortere uitvoeringstermijn en dus ook in minder overlast voor de omwonenden.”
Dankzij een nieuwe bestrating van betonstraatstenen en gerecupereerde kasseien is de Pereboomstraat nu een van de meest idyllische plekjes van Leuven.
Knappe renovatie


De tweede fase omvatte de renovatie van de Pereboomstraat en Het Torentje. Van de Kreeke verving de bestaande (gemetste) riolering door een gescheiden stelsel met een regenwaterbuffer van infiltratiekratten. Dit ging gepaard met een afkoppeling op privédomein. Nadien vonden de wegeniswerken plaats. De bestaande asfaltverharding werd vervangen door een intrigerende combinatie van betonstraatstenen en gerecupereerde kasseien die zich nog onder de oude asfaltverharding bevonden. Dit geeft de straatjes een intrigerend, rustiek karakter. Tot slot plantte de stad ook nog een aantal bomen en struiken. “De heraanleg van de Pereboomstraat en Het Torentje in Leuven vormt voor ons een zeer mooie aanvulling op onze mooie referentielijst. De afdelingen wegenbouw, speciale technieken en bouw waren allen bij het project betrokken, en zo kwam onze veelzijdigheid dus weer mooi tot uitdrukking,” besluit Habets fier.


Noot
: Dit artikel verscheen eerder al in Grond/Weg/Waterbouw.