Doorzoek volledige site
11 december 2013 | KEVIN MOENS

ORDERin'F: onderzoek naar hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnetwerk

Naar aanleiding van de voltooiing van het ORDERin'F-project (organizing rhizomic development along a regional pilot network in Flanders), organiseert het departement architectuur aan de KULeuven ASRO in het voorjaar van 2014 een reeks seminaries, waarin het onderzoek uit de doeken wordt gedaan. Daarin werd vanuit verschillende disciplines gekeken naar het potentieel van een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnetwerk als een strategisch instrument voor stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Naar aanleiding van de voltooiing van het ORDERin'F-project (organizing rhizomic development along a regional pilot network in Flanders), organiseert het departement architectuur aan de KULeuven ASRO in het voorjaar van 2014 een reeks seminaries, waarin het onderzoek uit de doeken wordt gedaan. Daarin werd vanuit verschillende disciplines gekeken naar het potentieel van een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnetwerk als een strategisch instrument voor stedenbouw en ruimtelijke ordening.
De toekomst van het openbaar vervoer of het openbaar vervoer van de toekomst: tijd voor een systeemswitch? Kan het openbaar vervoer bepalend worden voor waar we wonen, werken en hoe we onze ruimte structureren? Kan Vlaanderen zo duurzamer worden op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening?

Het ORDERin'F-project zocht vanuit verschillende invalshoeken naar een antwoord op deze onderzoeksvragen. De centrale focus lag daarbij enerzijds op ontwerpend onderzoek en anderzijds op de ontwikkeling van evaluatie-tools. De resultaten daarvan worden voorgesteld in een reeks van 5 seminaries en een slotdebat, telkens op donderdag namiddag.

In totaal zijn er vijf seminaries van een halve dag, met als orgelpunt eind maart een slotdebat met een aantal maatschappelijke stakeholders. Zo worden er onder meer buitenlandse openbaar vervoerconcepten besproken, vindt er een kritische reflectie vanuit de Vlaamse openbaar verovers- en ruimtelijke planningscontext plaats en wordt er een diepgaande analyse voorgestelkd van de casestudy Regionet Leuven.
Deze seminaries zijn gratis, maar het is verplicht zich in te schrijven via het formulier op de website.