Doorzoek volledige site
07 januari 2014 | KEVIN MOENS

Toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperking

De Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling’ organiseert op 20 januari een studienamiddag rond de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het plenaire gedeelte rond toegankelijkheid komen de uitdagingen voor de stad, de regelgeving en de voorstelling van twee projecten van toegankelijkheid aan bod. Twee parallelle workshops behandelen vervolgens twee voorbeeldprojecten en twee technische thema’s.
De Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling’ organiseert op 20 januari een studienamiddag rond de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het plenaire gedeelte rond toegankelijkheid komen de uitdagingen voor de stad, de regelgeving en de voorstelling van twee projecten van toegankelijkheid binnen een breder stedelijk kader aan bod. Twee parallelle workshops behandelen vervolgens twee voorbeeldprojecten en twee technische thema’s omtrent toegankelijkheid.
Na een aantal inleidende, en algemenere presentaties over de uitdagingen, de wetgeving, de buurt en de nabije omgeving, kunt u deelnemen aan twee workshops (parallelle sessies). Er is keuze tussen workshops die een aantal technische details behandelen (dorpels en sanitair) en workshops die ingaan op een concreet voorbeeld (een woning en een toegankelijke openbare ruimte).

Bijkomende inlichtingen, het gedetailleerde programma en de inschrijvingsmodule vindt u hier. Inschrijven is gratis maar dient wel te gebeuren voor 15 januari.