Doorzoek volledige site
Dossier

Openbare ruimte en infrastructuur

Infrastructuurmuseum België: vaste collectie of pop-uptentoonstelling?

03-05-2016 In oktober 2015 publiceerde Arcadis de ‘Global Built Asset Wealth Index’, een prima waardemeter voor gebouwen en infrastructuur die resulteerde in een uitgebreid landenklassement. Veel reden tot juichen was er echter niet, want qua totale waarde van de gebouwde omgeving zal België de komende tien jaar wegzakken naar een troosteloze 27e plaats. Een overduidelijk signaal dat het beter moet, weet Luc Hellemans, afgevaardigd bestuurder van Arcadis Europa Zuid. Hij kroop in zijn pen om ons duidelijk te maken dat de oplossing niet zozeer schuilt in stringente besparingen, maar in strategische investeringen en bevlogen samenwerkingen tussen overheden en privépartners.

Leuvense sociale woningen krijgen warmte uit rioolwater

08-03-2016 Warmtewinning uit rioolwater is al gemeengoed in Duitstalig Europa. In België was het echter lang wachten op een uitgewerkt pilootproject buiten de industriële sector. Enter Peter De Smet, initiatiefnemer en afgevaardigd bestuurder van investeringsfonds Clean Energy Invest. Samen met Vlario, het kenniscentrum voor de rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector, startte hij een rioolwaterwinningsproject in Leuven. Met Installatie en Bouw reflecteert hij over de lessen die hij daaruit trok.

Nieuwe kantoren voor Scheepvaartpolitie Zeebrugge

02-03-2016 De Scheepvaartpolitie heeft kantoren in Luik, Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. In Gent beschikt de Scheepvaartpolitie sinds 2009 over nieuwe kantoren. Nu is het de beurt aan Zeebrugge. Het gaat om een nieuwbouw die volledig aangepast is aan de behoeften van de politie. De Regie der Gebouwen stond in voor het ontwerp van het gebouw en trad op als bouwheer. De hoofdaannemers was Vuylsteke Bouw. De werken zijn gestart in 2012 en het nieuwe gebouw is sinds april 2015 operationeel. De investering bedraagt om en bij de 6 miljoen euro.

97 resultaten gevonden