Doorzoek volledige site
Dossier

Passiefbouw

KAAI37: Doorzonappartementen, een spel van licht (architecten de vylder vinck taillieu)

KAAI37: Doorzonappartementen, een spel van licht (architecten de vylder vinck taillieu)

16-04-2018 META architectuurbureau, architecten de vylder vinck taillieu, noAarchitecten en OFFICE Kersten Geers David Van Severen ontwierpen elk een gebouw van het bouwblok KAAI37 in de Cadixwijk op ‘t Eilandje in Antwerpen. advvt koos voor witte gevelsteen. Dan weer mat. Dan weer blinkend. En een groene voeg. Fris. Tegelijk een tekening. Niet alleen door de groene voeg. Maar ook door de lintelen. Is de gevel een verband, dan zijn de lintelen een stapeling van bakstenen.

KAAI37: Een eigen plek in de stad (noAarchitecten)

KAAI37: Een eigen plek in de stad (noAarchitecten)

15-04-2018 META architectuurbureau, architecten de vylder vinck taillieu, noAarchitecten en OFFICE Kersten Geers David Van Severen ontwierpen elk een gebouw van het bouwblok KAAI37 in de Cadixwijk op ‘t Eilandje in Antwerpen. Het hoekgebouw van noAarchitecten toont een zeer heterogeen samengesteld woonprogramma van grondgebonden duplexwoningen over één-kamer-studio’s tot penthousewoningen. Deze diversiteit vertaalt en versterkt noAarchitecten door de gedifferentieerde raamcompositie in de gevel.

Hoe gaan we ons verwarmen in 2050?

Hoe gaan we ons verwarmen in 2050?

28-03-2018 Het risico op klimaatopwarming vormt een bedreiging voor het fragiele evenwicht van ons ecosysteem en moet dus op mondiaal niveau aangepakt worden. Hiertoe dient de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2), die deels gerelateerd is aan het energieverbruik van onze gebouwen, verminderd te worden. Diverse studies gaan er dan ook van uit dat de meeste gebouwen tegen 2050 energieneutraal of zelfs energiepositief zullen zijn door het terugdringen van hun energiebehoeften en het veelvuldige gebruik van hernieuwbare energie. In dit WTCB-artikel worden er een aantal scenario's voorgesteld waarbij de warmtebehoeften tegen 2050 volledig gedekt zouden kunnen worden door hernieuwbare energie. Het WTCB bekijkt hiervoor eerst de energieproductie en de distributienetten en nadien worden de gebouwen en de installaties zelf onder de loep genomen.

Woonzorgcentrum en serviceflats voor OCMW Salzinnes gerealiseerd volgens het Passiefhuisconcept

Woonzorgcentrum en serviceflats voor OCMW Salzinnes gerealiseerd volgens het Passiefhuisconcept

26-10-2017 Voor het nieuwbouw WZC met assistentiewoningen in Salzinnes had het OCMW van Namen van meet af aan ambitieuze energieprestatiedoelstellingen vastgelegd. Voor het wedstrijdontwerp baseerden AAU en Cenergie zich op de algemene ontwerpmethodiek van het passiefhuisconcept, om de verwarmings- en koelingsbehoefte te minimaliseren.  Een concept dat eveneens de behoefte aan primaire energie aanzienlijk reduceert.

228 resultaten gevonden