Doorzoek volledige site
Dossier

PV-toepassingen

Energieneutraal gebouw speelt open kaart

23-05-2018 De Bouwcampus is een ‘voorbeeldgebouw’ in de ruimste zin van het woord. Niet alleen in architecturaal en bouwkundig, maar ook in technisch en energetisch opzicht koesterde Confederatie Bouw Limburg grote ambities. Het resultaat? Een energieneutraal volume waarin de technieken uiterst zichtbaar zijn. “Dit project bewijst dat energieneutraliteit wel degelijk haalbaar is, zelfs binnen courante bouwbudgetten”, stelt Geert De bruyn van GDb Engineering, die het technisch-energetisch concept van de Bouwcampus ontwikkelde.

Brussels kantoorgebouw krijgt monumentale fotovoltaïsche structuur

15-03-2018 Een verouderd kantoorgebouw in het hart van Brussel krijgt een grondige make-over door middel van een monumentale fotovoltaïsche structuur. Die bestaat uit twee metalen portieken en een dak van doorzichtige zonnepanelen. Het project Bota solar is een eerste realisatie van de ingenieurs van Ney & Partners en het bureau Sunsoak dat gespecialiseerd is in zonne-energie. Sunsoak is opgericht door Jean-Didier Steenackers en is vanaf heden geïntegreerd in Ney & Partners.

Een rekentool voor de verankeringen van fotovoltaïsche panelen op hellende daken

30-08-2017 Om te vermijden dat op hellende daken geïnstalleerde fotovoltaïsche panelen zouden loskomen, dient men niet alleen bepaalde uitvoeringsregels uit een te verschijnen TV over de montage van zonnepanelen op hellende daken te respecteren, maar moet men ook de verankeringen ervan in de dakconstructie correct dimensioneren. Dit artikel gaat dieper in op deze dimensionering evenals op de door het WTCB ontwikkelde rekentool.

Zonnesystemen op bitumen daken: aandachtspunten en richtlijnen

24-08-2017 De zon is een van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen. Met behulp van gesofisticeerde fotovoltaïsche panelen en zonnecollectoren kunnen eigenaars van woningen en gebouwen zelf ‘schone’ elektriciteit opwekken of sanitair warm water produceren. Vaak worden zulke systemen op een bitumineus plat dak geplaatst, al vergt dit wel een correcte dakopbouw, hellingsgraad, bevestigings- en verankeringswijze … Bitubel, de vereniging van Belgische fabrikanten van bitumen dakbanen, geeft in dit artikel toelichting bij de voornaamste aandachtspunten en richtlijnen.

74 resultaten gevonden