Doorzoek volledige site
Dossier

PV-toepassingen

Ingenium waakt over herinrichting servicestation Texaco met Suntrackers

07-09-2014 De servicestations van Texaco, gelegen aan de E40 te Drongen, ondergingen in 2013 een vervanging. De dienstenzones inclusief omgevingsaanleg kregen een herinrichting. Ingenium ontwierp binnen dit project alle technische installaties die bij zo'n servicestation horen. Het bedrijf waakte erover dat de in wedstrijdfase gestelde ambities betreffende duurzaamheid gerealiseerd zouden worden. Deze ambities zijn verbonden aan een door Ingenium begeleide certificatie BREEAM very good, naar eigen zeggen uniek voor een servicestation.

Integratie van fotovoltaïsche zonnepanelen in hellende daken

05-08-2014 Het plaatsen van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen op hellende daken is in ons land intussen een courante praktijk geworden. Daar waar de thermische installaties voor warmwaterproductie doorgaans een beperkte omvang hebben en vaak in het dak ingebouwd worden, zijn de fotovoltaïsche installaties voor elektriciteitsproductie gewoonlijk groter en worden ze in de regel bovenop de dakbedekking gemonteerd. In het WTCB-Dossier 2012/2.5 werden de belangrijkste montagetechnieken voor hellende daken beschreven. Hoewel deze techniek in België slechts zelden toegepast wordt, is het ook mogelijk om fotovol­taïsche panelen in het dak te integreren. In dit artikel gaat het WTCB na welke gevolgen deze keuze met zich meebrengt.

71 resultaten gevonden