Doorzoek volledige site
01 juli 2010 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Luk Vandaele (WTCB) pleit voor meer planning en creativiteit bij renovaties

Vorige week vond in Zaventem het druk bijgewoonde Big Blue-seminarieplaats van Van Marcke plaats waarbij alles in het teken stond van energiezuinig bouwen. Eén van de sprekers was Luk Vandaele die architecten opriep om creatiever en meer gepland te werk te gaan bij renovaties. Enkel zo kom je tot een energieperformant gebouw.

Vorige week vond in Zaventem het druk bijgewoonde Big Blue-seminarieplaats van Van Marcke plaats waarbij alles in het teken stond van energiezuinig bouwen. Eén van de sprekers was Luk Vandaele van het WTCB die architecten opriep om creatiever en meer gepland te werk te gaan bij renovaties. Enkel zo kom je tot een energieperformant gebouw.

Luk Vandaele haalde eerst aan dat we er met de energiedoelstellingen nooit zullen komen als we ons enkel focussen op de nieuwbouwprojecten. Nieuwbouw zorgt immers maar voor ongeveer 1 à 1,5% vernieuwing van het gebouwenpark per jaar. Het zal dus 60 tot 100 jaar duren om alle gebouwen op het peil van vandaag te krijgen. 

 Volgens Luk Vandaele is het een absolute must om bij energiezuinige renovaties planmatig te werk te gaan. een masterplan is allesbehalve een overbodige luxe.


Tenzij we werk maken van grondige renovaties die het energieverbruik drastisch inperken. Dat is mogelijk volgens Luk Vandaele, maar niet met de traditionele manier van verbouwen. Traditionele renovaties worden meestal  weinig toekomstgericht aangepakt en halen vaak niet de gewenste resultaten omdat er veel technische compromissen gemaakt moeten worden, omdat er te veel actoren bij betrokken zijn en de coördinatie moeilijk verloopt.Door te kiezen voor innovatieve manieren van renoveren kan je volgens Luk Vandaele de hinder voor de bewoners beperken en tegelijkertijd de technische performantie opdrijven.


Luk Vandaele pleit daarom voor een innovatieve, integrale gecoördineerde aanpak waarbij alles op voorhand heel goed gepland worden. In plaats van alles post per post te bekijken, is het noodzakelijk om alles te gieten in een allesomvattend masterplan waarbij zowel de ontwerpers als de opdrachtgevers duidelijk weten waar men naartoe wil. 

 

Luk Vandaele bracht ook een pleidooi voor innovatieve manieren van renovaties. Verschillende fabrikanten hebben systemen ontwikkeld die het mogelijk maken om renovaties doelmatiger aan te pakken met minder hinder voor de bewoners en gebruikers. Typisch voorbeeld daarvan is het prefab daksysteem waar allerhande duurzame technologieën in geïntegreerd worden. Het volstaat om het dak te verwijderen en daarop dit prefabsysteem te plaatsen. Vervolgens moet men van daaruit verbindingen leggen naar de verschillende verdiepingen en dat is minder tijdrovend en minder storend voor de bewoners dan wanneer men voor elk afzonderlijk toestel de nodige leidingen en doorvoeren moet realiseren.

 

Voorbeeld van een prefab daksysteem waarin allerhande energiezuinige technologieën geïntegreerd zitten. (Foto: Solar Prism - VELUX)

 
Volgende week komen we nog terug op de uiteenzetting van Luk Vandaele. We gaan dan dieper in op de problemen van luchtdichtheid en van te lage ventilatiedebieten.  Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat de werkelijke ventilatiedebieten in de praktijk vaak veel lager liggen dan de berekende debieten. 

 

Via onderstaande link kan u de pdf downloaden van de powerpointvoorstelling van Luk Vandaele.
Luk Vandaele - energiezuinig renoveren

Voor een verslag over het Big Blue Seminarie van Van Marcke, klik hier.