Doorzoek volledige site
02 mei 2018 | NIELS ROUVROIS

Multifunctioneel schoolgebouw in Kortrijk

Illustratie | Architecten Vande Kerckhove
Illustratie | Architecten Vande Kerckhove
Illustratie | Architecten Vande Kerckhove
Illustratie | Architecten Vande Kerckhove

De lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool VIVES verhuist van campus Tielt naar campus Kortrijk en dat vroeg om een nieuw schoolgebouw. Met NV Strabag als hoofdaannemer ontwierp Architecten Vande Kerckhove een multifunctioneel en inspirerende leeromgeving, met een sterke relatie met de buitenomgeving. Boydens (technieken), Acovex (EPV en VC), Buro Bossaert (omgevingsaanleg) en Stedec (stabiliteit) werden voor het project ingeschakeld als studiebureaus. De werken starten in mei dit jaar, de oplevering is voorzien in juni 2019. Het totale kostenplaatje van het project bedraagt 7.654.169 euro.

Architecten Vande Kerckhove heeft een duidelijk idee over de uitstraling van het nieuwe gebouw voor de lerarenopleiding: multifunctionele ruimtes in een open leeromgeving met een ruim aanbod aan functies en met een visie op toekomstig onderwijs. Ook de buitenomgeving wordt zoveel mogelijk geïntegreerd als mogelijk ruimte om les te geven.

 

L-vorm

De specifieke en haast symbolische L-vorm van het gebouw creëert een deels omsloten binnentuin tussen het nieuwe gebouw en het bestaande schoolgebouw op de campus. De ingang van het gebouw bevindt zich overigens niet aan de straatzijde, maar richt zich naar het hart van de campus toe. Het gelijkvloers doet dienst als een open, transparante en multifunctionele ruimte met verschillende ellipsvormige volumes die bijvoorbeeld als auditorium, directieruimte of secretariaat gebruikt kunnen worden. Deze ellipsen zorgen door het spel van licht en donker, open en toe en hoog en laag voor diversiteit binnen de open ruimtes.

 

Complex reliëf

Door de sterke helling van het terrein ligt de hoofdingang enkele meters hoger dan het straatniveau. De site kent dan ook een complex reliëf, met een natuurlijke helling van het terrein. Architecten Vande Kerckhove gebruikte die uitdaging als inspiratie voor het ontwerp. Het bestaande niveauverschil is dan ook meteen de grote troef van het gebouw. De open leerruimte op het gelijkvloers daalt in verschillende niveaus geleidelijk af richting de straat. Hierdoor varieert de ruimte in hoogte en blijft de open leerruimte leesbaar.

 

Snelheid

Door de beperkte oplevertermijn van een jaar is snelheid in dit project cruciaal. Om het bouwproces te versnellen wordt het gebouw beschouwd als een betonnen skelet met een gevel uit houten prefab-elementen die ook meteen hun steentje bijdragen op het vlak van akoestiek en thermische isolatie. Wat duurzaamheid betreft is er nog bijzondere aandacht voor zonnewering. Een luifel als passieve zonnewering en valarmschermen op de overige ramen zorgen ervoor dat het zicht op de buitenomgeving gevrijwaard blijft.

GERELATEERDE DOSSIERS