Doorzoek volledige site
28 oktober 2009

Het lichtend voorbeeld van KaHo Sint Lieven in Gent

De Technologiecampus KaHo in Gent van Abscis Architecten was een van de Gentse toppers op de Dag van de Architectuur. Ook twee jaar geleden werd dit project al opgenomen in het programma. Eigenlijk zou je de school ook bij avond moeten kunnen zien, want er werd bijzonder veel aandacht besteed aan het verlichtingsconcept. Niet verwonderlijk als je weet dat de campus ook een onderkomen biedt aan het Laboratorium voor Lichttechnologie.

De Technologiecampus KaHo in Gent van Abscis Architecten was een van de Gentse toppers op de Dag van de Architectuur. Ook twee jaar geleden werd dit project al opgenomen in het programma. Eigenlijk zou je de school ook bij avond moeten kunnen zien, want er werd bijzonder veel aandacht besteed aan het verlichtingsconcept. Niet verwonderlijk als je weet dat de campus ook een onderkomen biedt aan het Laboratorium voor Lichttechnologie.


Foto: Serge Brison


 

Het gebouw confronteert je overdag met een gesloten, conceptueel volume. Die ervaring wordt veroorzaakt door het metalen raster waarmee het hele gebouw is ingepakt. Zodra de duisternis echter intreedt gooit het gebouw zijn ruwe bast af en gaat het van binnenuit stralen. Die metamorfose ervaar je nog sterker zodra je de centrale binnenplaats betreedt. Daar maakt de confrontatie met de ogenschijnlijk harde buitenschil plaats voor een ontmoeting met de zachte binnenkant.

Enigmatische buitenschil 

Het nieuwe gebouw huisvest de leslokalen en laboratoria van de afdelingen chemie en biomedische technologie van de Campus KaHo St.-Lieven, en is uitgerust met hoog- technologische infrastructuur. Precies dat gegeven bepaalde het concept van de enigszins ‘enigmatische’ buitenschil – en wel vanuit verschillende oogpunten.

    Foto: Serge Brison / www.vlaanderenvanuitdelucht.be  De omhulling met een stalen raster dient vooreerst de associatie met een gesloten onderzoekscentrum – een tempel van technologie – op te roepen. Bovendien bevindt het nieuwe gebouw zich middenin een voormalige industriële omgeving, en spiegelt de harde, metalen verpakking dat industriële verleden op veelbetekenende wijze.

 

Daarmee is echter niet alles gezegd. Het gebouw huisvest immers een hogeschool – een wereld dus waar sociaal contact net zo belangrijk is als kennisoverdracht. Daarom dient het gebouw ook de toegankelijkheid en geborgenheid op te roepen die je van een schoolgebouw mag verwachten.

Strenge eisen voor verlichtingsconcept

    

Foto's: Serge Brison


Om die perceptie van toegankelijkheid en geborgenheid te creëren werd verlichting van bij het begin mee opgenomen in het architecturaal concept. 

 

Het contrast van de harde buitenschil, met zijn verzinkte staalroosters, met de warme gloed die de verlichting ‘s avonds aan het gebouw verleent, reveleert immers een bij- zonder veelzeggende wisselwerking tussen buitenwereld en binnenwereld’. Maar ook de monumentale, open glaswanden en de warme fineerhouten bekleding van de gevels op het binnenplein dragen daar sterk toe bij.

Bovendien bestaat het gebouw als het ware uit twee op elkaar aansluitende puzzelstukken, waar je via een binnenstraat doorheen kan gaan. Op die manier wordt niet alleen de toegankelijkheid van het gebouw, maar ook de aansluiting met de stad en met de campus zelf verzekerd. Aan de achterzijde van het gebouw wordt die perceptie nog verder versterkt door de uitnodigende brede trappengaanderij.

Verlichting beïnvloedt de perceptie van architectuur


Foto: Serge Brison

 


Hoewel verlichting heel wat creatieve mogelijkheden biedt aan de architect, wordt het medium veelal ingezet als een louter functioneel middel om de omgeving beter zichtbaar te maken voor de gebruiker.

Die functionele benaderingswijze heeft vanzelfsprekend reden van bestaan: functionele verlichting zorgt immers voor een toename van comfort, veiligheid, trefzekerheid en performantie.

Verlichting beïnvloedt echter ook de perceptie van het architecturaal ontwerp. Met licht kan je immers de waarneming en de interpretatie van architectuur en ruimte sterk beïnvloeden.

Dit project creëerde een spontane samenwerking tussen de architecten en interieurontwerpers van Abscis Architecten en de lichtingenieurs van Axioma. Samen werkten ze een speels concept uit waarmee ze de perceptie van circulatietrajecten en onderscheiden zones in het gebouw wisten te duiden met behulp van licht en kleur.


Laboratorium voor lichttechnologie

De Campus KaHo St.-Lieven vormt ook de thuisbasis van het Laboratorium voor Lichttechnologie, een platform dat bedrijven bijstaat bij de ontwikkeling en implementatie van lichttechnologische innovaties. Dat houdt zowel het ontwerpen van reflectoren, lenzen en filters als het meten van aspecten als stralingspatroon, lichtstroom, kleur of glans in.

Een van de projecten die de implementatie van die innovaties dient te bevorderen is Groen Licht Vlaanderen. Dat project wordt gesteund door het IWT en het WTCB en heeft tot doel bedrijven, organisaties en lokale overheden te sensibiliseren voor een betere verlichting, met een lager energieverbruik en een hoger lichtcomfort.

    

Foto's: Serge Brison


Groen Licht Vlaanderen wordt gestuurd door een consortium van een dertigtal bedrijven uit de verlichtingssector en non-profit organisaties.

 

KaHo moest dus een voorbeeldfunctie vervullen inzake verlichting en formuleerde daarom duidelijke eisen op dit vlak, zowel met betrekking tot budget, als gebruikscomfort en zeker energie-efficïentie. Het Belgisch-Europese richtlijnenpakket voor binnenverlichting van de werkplek (NBN EN 12464-1) stond daarbij model voor het beoogde lichtcomfort. In het kader van deze ergonomische en exploitatie-studie werkten het studiebureau Stockman en de lichtingenieurs van Axioma nauw samen.


Het nieuwe gebouw biedt plaats aan een complex programma van laboratoria, meetruimtes, leslokalen, kantoren en utilitaire voorzieningen voor de afdelingen chemie en biomedische technologie.Het heeft een totale vloeroppervlakte van ongeveer 14.000 m2 en is vier bouwlagen hoog. De totale kostprijs bedroeg ongeveer 15 miljoen euro. De opdracht werd uitgeschreven met toepassing van de wet op overheidsopdrachten.

Bron: http://www.axioma.be

GERELATEERDE DOSSIERS