Doorzoek volledige site
07 september 2010 | NJ

ACO helpt O.L.Vrouwziekenhuis Aalst bij verwerken van keukenafval

In Aalst kan je moeilijk naastde bouwwerken aan het O.L.Vrouwziekenhuis, ontworpen door VK Studio, kijken. In dit artikel gaan we wat dieper in op het afvalsysteem en op de inox keukenkanalen en de vetafscheidingsinstallatie van ACO Passavant die hier werd toegepast.

In Aalst kan je moeilijk naast de immense nieuwbouwwerken aan het O.L.Vrouwziekenhuis, ontworpen door VK Studio, kijken. Hoewel het innovatief, kostenbesparend en ecologisch systeem waarvan het ziekenhuis gebruik maakt om de afvalberg uit de grootkeuken te beheren, door de passant niet opgemerkt kan worden, verdient het toch zeker ook onze aandacht. In dit totaalsysteem zijn de inox keukenkanalen en de vetafscheidingsinstallatie van ACO Passavant voor de opvang en behandeling van het afvalwater toegepast.Foto: www.vlaanderenvanuitdelucht.beNiemand staat erbij stil, maar bij cateringfaciliteiten komt er gemiddeld 200 gram organisch afval per geserveerd bord kijken. De voorbereiding, de portionering, het tafelafval en ook het weggooien van gedateerde en bedorven voorraad wordt hierbij ingecalculeerd. Magec, installateur van grootkeukens, dreef voor het ziekenhuis van Aalst het gemiddelde zelfs op tot 500 gram.

 

Met de verstrenging van de wetten i.v.m. oppervlaktewater, de stijging van de stortingskosten van ongesorteerd afval en de verplichte productie van groene stroom in het achterhoofd, liet het ziekenhuis een eenvoudige, simpel te bedienen, installatie ontwerpen en plaatsen. Naast de ecologische voordelen biedt de installatie ook economische voordelen. Het prijskaartje voor de verwerking in Aalst ligt zo''n 35 % lager dan bij traditionele afvalverwerking. De initiële investeringskost kan men op deze manier snel terugverdienen. Bovendien worden onpraktische taken, horend bij een traditioneel afvalverwerend systeem, gereduceerd en verloopt het gehele proces veel hygiënischer en zonder geurhinder.

Het afval, van groente- tot vleesresten, wordt in de centraal gelegen inwerpstations gegooid. Van daaruit wordt het opgezogen en via een buizenstelsel gaat alles in een vergruizer, die zich in de operationele ruimte van de installatie op het niveau -3 bevindt. In de hoofdvergaarbak, met een capaciteit van 14 000 liter, gaat het mengsel, zonder toevoeging van water of andere producten, ontbinden waardoor het volume met 25 % reduceert. Een homogenisator mengt voortdurend de melkachtige vloeistof zodat ze homogeen blijft en om vergisting te vermijden. Een automatisch signaal geeft aan wanneer de opvangtank bijna vol is. Een ledigingswagen koppelt zich buiten aan de loskade aan en transporteert de inhoud naar een composteringsinstallatie. Zodra de bouw van een biogasinstallatie is afgerond, zal de afnemer er groene energie van maken. Dit ophalen gebeurt nu ongeveer om de 3 weken.


    

De keuken in het O.L.Vrouwziekenhuis (foto''s: Aco)In de keuken van het nieuwbouwgedeelte, waar men per dag zo’n 500 warme maaltijden bereidt, is de infrastructuur grotendeels vervaardigd uit het materiaal inox zoals bijvoorbeeld de keukenkanalen met maasrooster. In deze inox afvoergoten, gepositioneerd onder diverse apparaten, zoals saus- en soepketels, ovens en kantelbare bakketels, kan het keukenpersoneel resten en reinigingswater afgieten. Het toegepaste inox AISI 316 is bestand tegen hoge temperaturen en de meest agressieve producten en detergenten. De maasroosters hebben een grote afvoercapaciteit en weerstaan aan de wiellasten van keukenkarren. Ook is in het roosterkanaal een vuilvangmand geïntegreerd.Lipator (foto: Aco)

Om te voldoen aan de Europese Norm 1825, die schrijft dat afvalwater, verontreinigd met organische vetten en oliën, niet onbehandeld in de riolering geloosd mag worden, plaatste men in Aalst een Lipator uit inox met een nominale grootte van 15 l/s. Zware vuildeeltjes zullen o.i.v. de gravitatiekracht zinken naar de bodem, terwijl de vetten als lichtere deeltjes zullen bovendrijven. In het midden bevindt zich aldus het behandelde water, dat meteen naar de riolering wordt afgeleid. De bezinksels en de vetten, die homogeen gehouden worden via een verwarmingsdeken en roterende schrapers om niet te gaan vastkoeken tegen de binnenwanden, worden op geregelde tijdstippen automatisch afgezogen via inoxbuizen naar de grote opvangtank.Een Lipator-vat (foto: Aco)

 

Naar de toekomst toe wil het ziekenhuis ook het afvalwater van de keuken in de oude vleugel aansluiten op de Lipator om het volledige rendement van de afscheider te benutten. Gezien de te overbruggen afstand vrij ver is, zorgt dit voor enkele nieuwe uitdagingen. In een lang buizenstelsel zouden de vetten onderweg kunnen gaan afkoelen en stollen en ook veel bochtenwerk is niet gewenst.Foto: www.vlaanderenvanuitdelucht.be

 

Bron: http://www.aco.be/