Doorzoek volledige site
01 januari 2010 | NJ

Longlist IPB Challenge – scholenbouw: Sint Annaland (RDBM)

RDBM ontwierp in Tholen een gemeenschapshuis waarin onder andere twee scholen onder één dak huizen. Hoewel de identiteit van elke functie duidelijk afleesbaar is, vormt het complex toch één groot geheel waar de verschillende gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Het project werd gerealiseerd in een nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen waardoor men alle mogelijkheden optimaal kon benutten.
RDBM ontwierp in Tholen een gemeenschapshuis waarin onder andere twee scholen onder één dak huizen. Hoewel de identiteit van elke functie duidelijk afleesbaar is, vormt het complex toch één groot geheel waar de verschillende gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Het project werd gerealiseerd in een nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen waardoor men alle mogelijkheden optimaal kon benutten.
Bouwprogramma

Het complex Sint Annaland voor de Brede School in Tholen verzamelt verschillende functies, waarin het kind een belangrijke plaats krijgt, onder één dak. Naast 10 klassen voor de openbare basisschool “De Casembroot” werden er ook 12 klassen voorzien voor de christelijke basisschool “School met de Bijbel”. Na de schooluren kunnen de kinderen er terecht in de buitenschoolse opvang. Ook kleinere kinderen krijgen een speelplekje in het kinderdagverblijf. Aan het complex werd ook een bibliotheek toegevoegd.


Architectonische meerwaarde

De ontwerpers gingen uit van een sterke basis die de mogelijkheid had tot uitbreiden. Heldere en zuivere geometrische volumes, met een constructie die aanpassingen op termijn mogelijk maakt, vormen samen interessante en doelmatige plekken. Dit alles werd in een mooi jasje gestoken op maat van het kind en dat bovendien tegen een stootje kan. Het complex lijkt wel een klein dorpje van volumes en ruimten waar het kind verschillende prikkels en spanning kan ontdekken. Hiervoor besteedde RDBM heel wat aandacht aan variatie en diversiteit. Zo werd aan elke gebruiker een eigen uitstraling gekoppeld, toch vormen alle functies samen één architectonisch geheel. Exterieur, interieur en buitenruimten maken deel uit van één integraal ontwerp. Door het metselwerk te voegen in de kleur van de baksteen ontstaan er intense kleurvakken. Een glazen volume markeert de entrees.


    Duurzaam bouwen

Het complex haalt een E-peil van 47 en een K-peil van 42. Door de twee scholen en de bibliotheek onder één dak te verzamelen werd er compact gebouwd. Daarrond bevindt zich een mooie functionele buitenruimte. De kinderen kunnen zich daarnaast ook uitleven op de platte daken die ingericht zijn als speelplaats. Een luchtbehandelingsunit controleert het CO2-gehalte in de klassen. Deze unit zorgt er bovendien ook voor dat veel warmte kan worden teruggewonnen. Toepassingen zoals daglichtsensoren en waterbesparende voorzieningen dragen ook hun steentje bij.


Innovatief

Dit project is de eerste school die volgens het nieuwe principe ‘Risicomijdend Bouwen’ in Nederland is opgetrokken. RDBM ontwikkelde dit principe waarin gebouwd wordt volgend een ‘Kwaliteitsplan’. De aanbesteding vindt in een vroeg stadium plaats waardoor de expertise van de aannemer volledig kan worden benut. Hierin is het specifieke programma van eisen, budget, techniek, werking en flexibiliteit, organisatie van de school,... vastgelegd. Een goede samenwerking en dialoog tussen de verschillende partijen zoals gebruikers, bouwheer, aannemer ligt aan de basis van het goed werkende en innovatieve eindresultaat. Verschillende strekkingen: functioneren, ontmoeten, delen en groeien, versterken zich onder één dak.


Troeven

Door de verschillende functies samen te brengen, krijgen de verschillende gebruikers de gelegenheid elkaar te ontmoeten en hun kennis met elkaar te delen. Toch kunnen ze hun eigen identiteit uitdragen, elke school heeft immers zijn eigen ‘jasje’. Hoewel elke leeftijd zijn eigen kleur, ramen, uitstraling en schaal heeft, vormt alles tezamen één gemeenschapshuis.


    Technische fiche

Opdrachtgever: Gemeente Tholen
Ontwerper: ARCHI RDBM ARCHITECTEN&ADVISEURS
Locatie: Sint-Annaland, Tholen
Oplevering: school in december 2009, buitenruimte in februari 2010
Ingebruikname: 1 februari 2010
Bruto oppervlakte: 3290 m²