Doorzoek volledige site
01 januari 2010 | HP

Longlist IPB Challenge-industriebouw: Verbruggen (p.ed architecten)

P.ed architecten kreeg van de Groep Verbruggen de opdracht om al haar diensten te centraliseren in een nieuwbouw die door middel van haar architecturale uitwerking de achterliggende bedrijfsfilosofie ‘aangenaam wonen + werken’ tastbaar zou vertalen in een hedendaags en duurzaam bedrijfsgebouw. NV Mathieu Gijbels stond in voor de uitvoering.

P.ed architecten kreeg van de Groep Verbruggen de opdracht om al haar diensten te centraliseren in een nieuwbouw die door middel van haar architecturale uitwerking de achterliggende bedrijfsfilosofie ‘aangenaam wonen + werken’ tastbaar zou vertalen in een hedendaags en duurzaam bedrijfsgebouw. NV Mathieu Gijbels stond in voor de uitvoering.

  

Bouwprogramma


De activiteiten van de Groep Verbruggen steunen op vier pijlers: infrastructuur- & bouwwerken, tuin- & landschapsaanleg, een handelskwekerij en projectontwikkeling. Deze verschillende diensten waren aanvankelijk verspreid over verschillende vestigingsplaatsen, maar de onderneming vatte het plan op om alles te centraliseren en zo tot een efficiëntere organisatie en een aangenamere werkomgeving te komen. Om zowel haar administratieve als technische diensten onder één dak te huisvesten, deed het bedrijf een beroep op P.ed architecten. Het programma bestond hierbij uit de nodige bureelruimtes, een vergaderzaal, refter, archief, een hal met onderhoudsatelier voor het rollend materieel, een constructieatelier, opslagruimte én een ruime woongelegenheid voor de bedrijfsleider. Op het terrein diende tegelijkertijd ook de nodige ruimte over te blijven voor stockage in open lucht alsook voor het parkeren van de bedrijfswagens en de wagens van bezoekers. 

 
Architectonische meerwaarde

De nieuwe locatie van het bedrijf bevindt zich in een door hen zelf ontwikkelde KMO-zone ‘BPA Kleppendal’. Deze zone kreeg als input het samenbrengen van “werken & wonen”. Het specifieke terrein loopt hierbij afhellend van noord naar zuid. Op die manier lijkt het alsof de ruimtes in de kelder, met name de refter en het vergaderlokaal, spontaan uit de grond komen. Het gebouw is opgebouwd uit rechthoekige volumes: achteraan zijn dit grote balken die een open hal vormen, vooraan zijn het veeleer gestapelde volumes die soms ook uitkragen. Binnen het geheel van deze volumes zijn de ramen geen ongepaste openingen op ongepaste plaatsen, maar zijn het steeds weloverwogen (glas)vlakken binnen het geheel. De inkom van het bedrijf en de toegang naar woning zijn doelbewust op dezelfde plaats gesitueerd, wat duidelijk architecturaal vertaald werd door middel van een scheidende betonmuur met doorgang. Voor de kleur van de buitenwanden koos de architect voor een lichtbeige tint, om zo aan te sluiten bij de aanpalende broekgronden richting Mol-Nete.

 

    


 
Duurzaam bouwen

Naast het vormelijke en inhoudelijke spel, streefde de architect ook naar een duurzaam bedrijfsgebouw. De nieuwbouw werd hiertoe compact opgevat -zonder afbreuk te doen aan vormgeving en architectuur- en werd uitgevoerd met heel wat aandacht voor de luchtdichtheid. Op die manier haalde ze ook een k-waarde van 41. Verder werd er tevens gestreefd naar een maximale natuurlijke lichttoetreding en een beperking van de opwarming door middel van vaste zonnewering en screens, en werd er gebruik gemaakt van zware bouwmaterialen met het oog op de inertie van het gebouw. Voor de verwarming koos de ontwerper voor een warmtepomp water/water. Bovendien werd er geen energieverslindende airco voorzien, maar opteerde men voor free-koeling via een bypass voor de warmtepomp. Voor de verlichting verkoos de architect laag-verbruik armaturen die via domotica gestuurd worden met een daglichtsensor. Tenslotte kan er ook zelf in electriciteit voorzien worden door middel van amorfe fotovoltaïsche cellen, die in de witte dakhuid verwerkt werden.

 


Innovatief

Dit nieuwbouwproject kan vooral innovatief genoemd worden als gevolg van zijn stedebouwkundig statement ‘WONEN + WERKEN’. De architect heeft hierbij getracht de bedrijfsfilosofie, met name aangenaam werken op een duurzame manier, architectonisch weten te vertalen in ‘kwalitatieve industriële architectuur’. Op die manier werd dit nieuwe gebouw tegelijkertijd een toonvoorbeeld van deze achterliggende bedrijfbeschouwing.


Troeven

De ontwerper zelf omschrijft de troeven van dit project als het ingewikkelde dat schijnbaar simpel is, de doorgedreven techniciteit van het gebouw welke blijkbaar vanzelfsprekend is, het evenwicht tussen openheid en geborgenheid en het met zijn kleur opgaan in de omgeving. Het nieuwe bedrijfsgebouw vormt hierdoor architectuur die kan opgevat worden als “de welbespraaktheid van de vormentaal zonder schreeuwerigheid”.

 

 

    

 


Technische fiche

Naam van het project: 07013 Ruverba Kleppendal       
Adres: Venakkerstraat 10    2400 Mol
Datum ingebruikname:  nov 2009
Naam ontwerpers: p.ed architecten  
Aannemer: nv Mathieu Gijbels