Doorzoek volledige site
16 oktober 2010 | TIM JANSSENS

Ventilatiesystemen van Duco officieel erkend door BIM

De vraaggestuurde ventilatiesystemen van Duco (het “Duco Classic System” en het “Duco Tronic System”) worden nu ook officieel erkend door het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Eerder was er al officiële erkenning van het Vlaamse Energie Agentschap (VEA) en toekenning van de energieke karakterisering ATG-E door de Belgische Unie.

De vraaggestuurde ventilatiesystemen van Duco (het “Duco Classic System” en het “Duco Tronic System”) worden nu ook officieel erkend door het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Eerder was er al officiële erkenning van het Vlaamse Energie Agentschap (VEA) en toekenning van de energieke karakterisering ATG-E door de Belgische Unie.

De systemen van Duco ventileren volgens systeem C (zie NBN D50-001). De toevoer van verse lucht verloopt rechtstreeks via de gevel, terwijl de vervuilde of vochtige lucht in de woonkamer en natte ruimtes weggezogen wordt via een centrale mechanische afvoer. De systemen spelen in op de luchtkwaliteit, die wordt gemeten aan de hand van CO2- sensoren en temperatuurmetingen.
Het “Duco Classic System” regelt de luchttoevoer op basis van het relatieve vochtgehalte in de keuken en de badkamer. Daarnaast ontwikkelde Duco het “Duco Tronic System”, dat iets geavanceerder is en de luchttoevoer stuurt op basis van de luchtkwaliteit in de leefruimtes en het vochtgehalte in de natte ruimes.
De grote troef van het “Duco Classic System” en het “Duco Tronic System” is de energiewinst ten opzichte van de standaard ventilatiesystemen. Ze resulteren in een verlaging van de E-waarde met respectievelijk 13 en 17 punten.