Doorzoek volledige site
22 december 2010 | TIM JANSSENS

Architectenbureau Cattoir - De Wael ontwerpt nieuw woon- en zorgcentrum in Gavere

Onlangs is men in Gavere begonnen met de bouwwerken van woon-en zorgcentrum Mariahuis. Het nieuwbouwcomplex zal het huidige tehuis vervangen en biedt plaats aan 124 bewoners. Architectenbureau Cattoir - De Wael stond in voor het uiteindelijke ontwerp. Tegen 2013 kan het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden.

Onlangs is men in Gavere begonnen met de bouwwerken van woon-en zorgcentrum Mariahuis. Het nieuwbouwcomplex zal het huidige tehuis vervangen en biedt plaats aan 124 bewoners. Architectenbureau Cattoir - De Wael stond in voor het uiteindelijke ontwerp. Tegen 2013 kan het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden.

Het centrum is opgebouwd rond vier aparte leefunits. Deze bestaan uit 31 bedden en een gemeenschappelijke leefruimte, u-vormig ingeplant rond een binnentuin. De centraal gesitueerde verticale circulatie-infrastructuur tussen de verschillende units maakt dat het gebouw zeer compact gehouden kon worden en dat elke unit op zich staat. Het invullen van het omvangrijke programma op deze kleine, ingesloten oppervlakte was de belangrijkste uitdaging voor de architecten. Toch zal er in het complex een open en lichte sfeer heersen, onder andere door de conische lichtschacht boven de polyvalente ruimte. Deze zal tevens fungeren als uiterlijk herkenningspunt.


Het ontwerp voor het nieuwe woon- en zorgcentrum

 

 


Het Mariahuis is een nieuwbouwproject. Een gedeelte van het bestaande gebouwencomplex aan de Kloosterstraat wordt gesloopt, terwijl de andere blokken een nieuwe functie toebedeeld krijgen. Zo zullen er bijvoorbeeld aanleunflats voorzien worden waarvan de bewoners ook gebruik kunnen maken van de diensten van het woon- en zorgcentrum. De grilligheid van het terrein maakt wel dat er tussen de Kloosterstraat (waar de centrale ingang zal komen) en de Onderstraat een niveauverschil van zeven meter is. Dit wordt echter grotendeels opgevangen door een ondergrondse parking.

Ook op het vlak van duurzaamheid scoort het ontwerp goed. Onder het gebouw zal immers een regenwaterbekken voorzien worden van 450 m³, zodat onder andere alle wc’s met regenwater gespoeld kunnen worden. Ten tweede wordt het water op natuurlijke wijze verwarmd, meer bepaald via zonnepanelen en zonneboilers. Tot slot heeft men geopteerd voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Naast dit alles zijn er buiten nog twee binnentuinen die dienst doen als groenzone.