Doorzoek volledige site
24 december 2010 | RUBEN WAGEMANS

Studie geeft groen licht voor duurzame uitbreiding Clementwijk

Stad Sint-Niklaas wil de Clementwijk in het noorden van de stad uitbreiden met 700lage energiewoningen. Het gaat om één van de grootste voorziene duurzame woonontwikkelingen in België tot op heden. Een studie uitgevoerd door IDEA Consult toonde onlangs aan dat het grootse project markttechnisch haalbaar is.
Stad Sint-Niklaas wil de Clementwijk in het noorden van de stad uitbreiden met 700 lage energiewoningen. Het gaat om één van de grootste voorziene duurzame woonprojecten in België tot op heden. Een studie uitgevoerd door IDEA Consult toonde onlangs aan dat het project markttechnisch haalbaar is.

Het is onder andere haalbaar, omdat de interesse voor duurzaam wonen in Vlaanderen alsmaar groter wordt. Bovendien zou Sint-Niklaas volgens IDEA Consult nu al een 'groene' en 'duurzame' regio zijn in vergelijking met andere Vlaamse steden. Het bevolkingsprofiel in Sint-Niklaas zou ook aanleunen bij het consumententype van grootschalige duurzame investeringen.


De grachtenstructuur van het oorspronkelijke polderlandschap zal behouden blijven in de vernieuwde wijkIn het bestudeerde plan blijft de grachtenstructuur van het polderlandschap behouden, wat zorgt voor een natuurlijke afvoer van het overtollige  oppervlaktewater. De woningen worden dan weer gepland rond een centraal gelegen park. Verder is de wijk autoluw, waardoor transport met de fiets en het openbaar vervoer aangemoedigd wordt. Dat komt tot uiting in de centrale plaatsing van de fietswegel en de vrije busbaan. De woningen zelf zullen minstens een energieprestatiecoëfficiënt hebben van E60, terwijl de huidige Vlaamse norm voor nieuwbouw E80 bedraagt. Om te voorkomen dat de wijk zich als een apart en losstaand geheel binnen Sint-Niklaas ontwikkelt, mag de wijk niet alleen een woonfunctie hebben. Zo kan een interessante wisselwerking ontstaan tussen de duurzame wijk en de rest van de stad.

Momenteel wordt het voorontwerp voorbereid. De start van de werken wordt voorzien in 2012. Het project wordt gerealiseerd in twee fasen, waarbij de eerste fase aansluit bij de bestaande Clementwijk. De voorziene realisatiehorizon voor het project is 10 jaar.