Doorzoek volledige site
13 februari 2011 | RAF LINMANS

Roadshows Centrum voor Gezonde Scholen

Het Centrum voor Gezonde Scholen organiseert vanaf 7 februari 2011 informatiesessies doorheen nagenoeg alle provincies in de Benelux. In deze sessies wordt dieper ingegaan op de verbetering van het binnenklimaat in scholen en worden er meer dan 30 interessante tips aangereikt om een gezondere school te maken.
Het Centrum voor Gezonde Scholen organiseert vanaf 7 februari 2011 informatiesessies doorheen nagenoeg alle provincies in de Benelux. In deze sessies wordt dieper ingegaan op de verbetering van het binnenklimaat in scholen en worden er meer dan 30 interessante tips aangereikt om een gezondere school te maken.

De seminaries vinden plaats in referentiescholen die geselecteerd werden omwille van hun aandacht voor een gezond binnenmilieu. Tijdens iedere informatiesessie zal ook een externe specialist met kennis van zaken optreden als gastspreker. Het Centrum voor Gezonde Scholen wil als expertisecentrum de problematiek van het binnenmilieu onder de aandacht brengen en vooral ook degelijke oplossingen aanreiken.