Doorzoek volledige site
28 juni 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Lichtsturing verlaagt energiekosten AZ Sint-Maarten

Illustratie | MBG
Illustratie | BEG
Illustratie | BEG

Het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen opent eind 2018 de deuren voor patiënten, zo’n 350.000 per jaar. Daarvoor zijn 654 bedden voorzien en 96 plaatsen in het dagziekenhuis. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de technieken in het gebouw. Zo levert B.E.G. Belgium ruim 2.600 bewegings- en aanwezigheidsmelders voor de aansturing van de verlichting voor de zeven verdiepingen.

Een ziekenhuis is een typisch voorbeeld van een gebouw waar verlichting op sommige plaatsen vaak onnodig blijft branden, met hoge energiekosten tot gevolg. Om de verlichting aan te sturen, levert B.E.G. Belgium bewegings- en aanwezigheidsdetectoren. Er zijn drie types te onderscheiden: de Luxomat PD2/PD4 en de Luxomat PD3. De PD2/PD4 voeren continu een lichtmeting uit en zijn dus aanwezigheidsmelders. Ze zijn uit te breiden met slave-toestellen. Concreet houdt dat in dat je bijvoorbeeld de sensoren en de verlichting van een volledige gang, of een deel ervan, kan aansturen. Het spreekt dan ook voor zich dat dit type detectoren veelal in de gangen, burelen en grotere ruimtes werd geplaatst. De Luxomat PD3 voert één lichtmeting uit bij het binnenkomen van de ruimte en is dus een bewegingsmelder. Door het feit dat ze meestal als standalone gebruikt worden zijn ze zeer interessant voor lokalen met weinig of geen daglicht en daar waar personen niet lang vertoeven.

 

Optimalisatiestudie

“We hebben vooraf alle plannen opgevraagd, zodat we de melders samen met de installateur konden inplannen en definiëren”, zegt Michel Vandenabeele, Sales Engineer bij B.E.G. Belgium. “We vinden dat voorbereidende werk enorm belangrijk. We willen namelijk dat de installateur, het studiebureau en de opdrachtgever perfect weten welke melders ze gaan krijgen, hoeveel en waarom. Onze gebouwen- en installatie-expertise speelt hierbij een belangrijke rol. Op basis van rationele en economische overwegingen maken we een optimalisatiestudie. We optimaliseren met andere woorden het basisontwerp van het studiebureau om de beste oplossing te kunnen aanbieden. In veel gevallen zijn er veel meer detectoren voorzien dan noodzakelijk is. Daarnaast kijken we of ze wel correct gepositioneerd zijn. Posities en types worden zo aangepast om de beste prestaties te verkrijgen.”

 

Energiebesparing

Uiteraard zorgt het doven van de lichten in niet bezette ruimtes voor een energiebesparing. “Hoeveel er op die manier bespaard wordt, is echter moeilijk te zeggen”, zegt Michel Vandenabeele. “Dat hangt af van de bezettingsgraad, van het type gebouw en lokalen, van de omgeving,  enzovoort.” Willen bouwheren op voorhand dan niet kunnen inschatten of de energiebesparing opweegt tegen de investering in detectoren? “Natuurlijk! Alhoewel die vraag vandaag de dag minder speelt”, zegt Johan Van Bael, Sales Manager bij B.E.G. Belgium. “Voor het EPB-verhaal is het belangrijk dat het doven van de verlichting gegarandeerd is. Maar om toch maar een cijfer op tafel te leggen: wanneer je in een bestaand gebouw melders plaatst, kan je toch uitgaan van een minimale besparing van 30 à 35 procent.  In combinatie met vernieuwing van de verlichting is dat natuurlijk nog veel meer, zelfs tot 80 à 90 procent.”

 

Probleemoplosser

Het is niet de eerste keer dat de installateur voor soortgelijke projecten met B.E.G. Belgium werkt. “Als er een probleem mocht zijn met een van onze detectoren, doen we er ook alles aan om dit snel en correct op te lossen. We maken daarbij geen onderscheid tussen grote of kleine projecten. In veel gevallen stellen we echter vast dat problemen eerder te maken hebben met een foutieve installatie, een programmatiefout of een ongelukkige plaatsing. Een mooi voorbeeld daarvan is een project waarbij de lichten pas zeer laat doofden. We ontdekten dat de sensoren vlak naast de airco-unit hingen. Door de verstoring van het infraroodveld tijdens de werking van de airco, zal het licht aanspringen. De lichten gingen pas uit wanneer de airco werd uitgeschakeld”, zegt Michel Vandenabeele.

“We zijn niet de goedkoopste, maar we leveren wel de nodige service, zoals bijvoorbeeld de reeds aangehaalde optimalisatiestudie. En bij mogelijke problemen bieden we een grondige service na verkoop. We gaan ter plaatse om mee te kijken hoe de programmatie is gebeurd en op welke verlichting er werd aangesloten. We doen iets meer dan de gemiddelde fabrikant. Installateurs werken daarom graag met B.E.G.”, besluit Johan Van Bael. Daarnaast biedt B.E.G. drie jaar garantie op haar volledig productenpakket.

 

Dit artikel verscheen eerder al in Installatie & Bouw