Doorzoek volledige site
20 juni 2018 | NIELS ROUVROIS

Prestigieuze award voor Belgisch bureau Art & Build Architects

Illustratie | ART & BUILD ARCHITECTS / PARGADE ARCHITECTES / ARTELIA / SIGNES PAYSAGES
Illustratie | ART & BUILD ARCHITECTS / PARGADE ARCHITECTES / ARTELIA / SIGNES PAYSAGES
Illustratie | ART & BUILD ARCHITECTS / PARGADE ARCHITECTES / ARTELIA / SIGNES PAYSAGES
Illustratie | ART & BUILD ARCHITECTS / PARGADE ARCHITECTES / ARTELIA / SIGNES PAYSAGES
Illustratie | ART & BUILD ARCHITECTS / PARGADE ARCHITECTES / ARTELIA / SIGNES PAYSAGES
Illustratie | ART & BUILD ARCHITECTS / PARGADE ARCHITECTES / ARTELIA / SIGNES PAYSAGES
Illustratie | ART & BUILD ARCHITECTS / PARGADE ARCHITECTES / ARTELIA / SIGNES PAYSAGES
Illustratie | ART & BUILD ARCHITECTS / PARGADE ARCHITECTES / ARTELIA / SIGNES PAYSAGES

Tijdens de European Healthcare Design Awards is het Belgische Art & Build Architects in de prijzen gevallen met hun ontwerp van het universitair ziekenhuis op Île de Nantes, Frankrijk. Het Brusselse bureau, met zetels in Parijs en Luxemburg, ging met de prestigieuze Future Healthcare Design Award aan de haal en dankt die erkenning aan hun visie op biophillic design, waarbij de natuurlijke omgeving een positieve en significante invloed heeft op de gebruikers van het gebouw.

In de strijd om de Future Healthcare Design Award haalde CHU Île de Nantes het onder andere van het kinderziekenhuis in Kopenhagen en The National University for Oral Health in Singapore. Op het congres gaf het Brusselse bureau ook een lezing over 'The hospital a living organism, towards a biomimetic design approach in Healthcare Design'. Het ziekenhuis, de buurt en de stad zijn zoals levende organismen die reageren op hun omgeving, verouderen en zowel de- als regenereren. Die analogie tussen bouwsector en biologische systemen gebruikte Art & Build Architects als uitgangspunt voor het ontwerp. Binnen het voorstel focuste het bureau op drie pijlers die perfect het biophillic benefits-principe benadrukken: het gebruik van biomaterialen, biomimetica en biodiversiteit.


Iconisch project

Voor het project, in opdracht van het Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, werkt Art & Build Architects samen met Pargade Architectes, Artelia en Signes Paysage. Het iconische project is onderdeel van een echte ziekenhuis-universiteitswijk in het hart van de stad en symboliseert een nieuwe groei voor het zuidwesten van het eiland van de metropool. De ambitieuze wijk wordt mee gekenmerkt door woningen, bedrijven, diensten voor openbaar vervoer en een groot stadspark voor alle inwoners. De grenzende Loire-rivier zorgt op zijn beurt op een stevige, natuurlijke portie biodiversiteit.


Alternatieven voor hospitalisatie

Tijdens het ontwerp van het ziekenhuis werden alle actoren in het verhaal betrokken. Zowel met de mening en noden van alle zorgprofessionals, partners en de vertegenwoordigers van de gebruikers  werd rekening gehouden om te beantwoorden aan de zorgnoden van vandaag en morgen. Zo is er veel aandacht voor alternatieven voor hospitalisatie zoals ambulante zorg, een geoptimaliseerde consultatie en therapeutische educatie. Verder wordt er stevig ingezet op technologische innovatie en de beveiliging ervan en verstevigen zorgprofessionals de focus op hun corebusiness.


Hyper-technische kern

Het nieuwe ziekenhuis wordt gekenmerkt door stedelijke gevels die de lijnen van het eiland volgen. Een algemeen stramien geeft het gebouw de nodige consistentie en homogeniteit. Het hart van het ziekenhuis, een hyper-technische kern, is een laagbouw met uitgesproken architecturale kenmerken. Rond die technische kern bevinden zich de eigenlijke zorgplekken. De ingebedde openbare ruimtes genieten van natuurlijk licht en geven de site een mooie, vreedzame identiteit.


Biomaterialen

Door het gebruik van biomaterialen wordt de ecologische voetafdruk van het gebouw beperkt. Uitgebreid onderzoek naar en het gebruik van die materialen hebben onder andere gezorgd voor een kortere bouwtijd, een lagere kost, slimmer design en een aangenamere omgeving voor de patiënten. Het toegankelijke ‘ziekenhuis van morgen’ in Nantes profileert zich als een open-paviljoen-ziekenhuis en is een antwoord op de traditionele ‘ziekenhuiskathedralen’ van de 20e eeuw. Het geïntegreerde ecosystem geeft de hele site een helende, kalme sfeer en doet eveneens dienst als gastvrije omgeving voor vogels en insecten.

GERELATEERDE DOSSIERS