Doorzoek volledige site
05 september 2018 | NIELS ROUVROIS

De "verpletterende verantwoordelijkheid" van de projectontwikkelaar

Toon Haverals - CEO LIFE Illustratie | LIFE

Aandacht voor herbestemming in de steden is een nagel waar steeds harder op geklopt wordt. Ook projectontwikkelaars spelen een belangrijke rol bij het hertekenen en -invullen van de stadskernen. Met een rugzak aan ervaring in reconversie bouwt LIFE structureel anders dan andere ontwikkelaars, met een duidelijke visie op duurzaamheid en waardebehoud van haar gebouwen. Tijdens de Sustainable Building Academy op 27 september zal CEO Toon Haverals de filosofie en werkwijze van LIFE verder toelichten.

Als voorsmaakje op de uiteenzetting tijdens de Sustainable Building Academy geeft Toon Haverals al een kleine inkijk in het DNA van LIFE, dat staat voor Living In Funky Environments. Ontwikkelaars hebben een grote invloed op het leven en hun realisaties bepalen hoe de stad eruitziet. “Herbestemming is een vraagstuk dat bij voorkeur wordt opgelost door een bouwteam met de juiste competenties”, vertelt Haverals. “Meer nog dan bij nieuwbouw hangt een geslaagde transformatie af van een combinatie van een technische, commerciële en creatieve benadering. Techniciteit en creativiteit gaan hierbij hand in hand.”


Kostprijs reconversie versus nieuwbouw

Over de kostprijs van reconversie ten opzichte van nieuwbouw is al veel gepalaverd. Tijdens de lezing zal Toon Haverals aan de hand van een aantal concrete voorbeelden dit verschil aantonen en concretiseren. Toon Haverals: “De harde realiteit is dat de waarde van een bestaande structuur kan variëren van 200€/m² tot -500 €/m². Dit verschil wordt deels bepaald door de opbouw en structuur van het bestaande gebouw, maar een belangrijk deel van dit verschil in waarde wordt bepaald door de projectontwikkelaar. De juiste keuzes in programma en bouwsysteem is primordiaal.”


Keuzes in functie van

Ook het feit dat de manier waarop je een reconversie aanvliegt bepalend is voor het uiteindelijke commerciële succes zal op 27 september aan bod komen. “Veel meer dan bij nieuwbouw dienen keuzes gemaakt te worden in functie van het respecteren van de bestaande structuur en het aanvaarden van eventuele gevolgen in functie van programmatie en bijvoorbeeld de indeling van appartementen”, vertelt Toon Haverals. “Misschien is een atypisch grondplan in een geconverteerd gebouw wel net meer waard dan de soms over geoptimaliseerde woonmachines die vandaag nieuw gebouwd worden. Misschien schuilt er wel een verborgen perfectie of ziel in imperfectie.”


Twee grote groepen

Transformaties kunnen volgens LIFE ruim bekeken worden ingedeeld in 2 grote groepen: gebouwen met architecturale kwaliteit en karakter enerzijds en zonder architecturale maar met structurele kwaliteit anderzijds. Toon Haverals: “In de eerste groep zal de focus gelegd moeten worden op het behoud en het versterken van de identiteit en het karakter van het gebouw, met respect en gevoel voor de geschiedenis van het gebouw. Voor de tweede groep is de belangrijkste uitdaging om de toekomstige eindgebruiker het gevoel te geven dat het een volledig nieuw gebouw is en om hen tevens bereid te vinden om dezelfde prijs te betalen als voor een nieuwbouw.”


Duurzaamheid en waardebehoud

Het bestaand patrimonium en de manier waarop je hiermee omgaat ziet LIFE als een enorme bron van inspiratie voor de manier waarop we vandaag nieuwbouwen. “LIFE bouwt met deze rugzak van ervaring in reconversie structureel anders dan andere ontwikkelaars, met een duidelijke visie op duurzaamheid en waardebehoud van haar gebouwen. We mogen onze rol als projectontwikkelaar niet overroepen maar ook niet banaliseren. We hebben een verpletterende verantwoordelijkheid. Laten we eens aan de slag gaan met de horizon van de wereld in ons achterhoofd, in plaats van met onze eigen horizon. De wereld en het leven van morgen wordt vandaag gebouwd of vernietigd”, besluit Haverals.

Het volledige programma van de Sustainable Building Academy vind je hier.
Inschrijven kan via deze weg.