Doorzoek volledige site
12 september 2009

Relighting, zeker geen hype

In bestaande gebouwen wordt vaak enorm veel energie verspild door een verouderde lichtinstallatie. Hier kan relighting soelaas bieden. Wat houdt zo’n relighting in en wordt de term niet al te vaak misbruikt voor propagandistische doeleinden? Chris Vandendael van de firma Ecolux geeft antwoord op deze en andere relightingvragen.

In bestaande gebouwen wordt vaak enorm veel energie verspild door een verouderde lichtinstallatie. Hier kan relighting soelaas bieden. Wat houdt zo’n relighting in en wordt de term niet al te vaak misbruikt voor propagandistische doeleinden? Chris Vandendael relighting consultant van de firma Ecolux geeft antwoord op deze en andere relightingvragen.

Dat we allen een zware crisis doormaken heeft iedereen al geruime tijd ondervonden.
Net in zulke tijden van crisis is het dan ook niet makkelijk klanten en bedrijven gemotiveerd te krijgen om toch maar, hun budgetten aan te spreken en te investeren in een relightingproject.
Bedrijven zouden eigenlijk begrip moeten hebben voor het feit dat dergelijke duurzame projecten pas nadien hun financiële besparingen zullen opleveren. Feitelijk is dit net zoals geld op een bankrekening. Ook dat genereert pas nadien een rente of winst. Men moet er eerst geld opzetten; anders brengt het niets op.Crisistoestanden ook voelbaar in licht- en relightingprojecten


Dat de crisis in de lichtwereld eveneens een vaststaande gebeurtenis is, blijkt o.a. zeer sterk uit het feit dat er zelfs grotere armatuurfabrikanten zijn, die er niet eens voor terugdeinzen om –zelfs hun eigen klanten– te beconcurreren.
Om vooropgestelde zakencijfers te kunnen waarmaken en dus slag thuis te halen, bieden dergelijke arma-turenfabrikanten daarom hun voorstellen rechtstreeks aan de eindgebruikers aan. Ja inclusief de plaatsing.
Zonder enige schroom worden installateurs en sleutel-op-de-deur contractanten dan hier, door hun eigen fabrikant/leverancier gepenaliseerd. 
 
Relighting ligt dus goed in de markt

 

Zij die even achterom kijken naar de geschiedenis en de technische evolutie, stellen al snel vast dat nieuwe ontwikkelingen in het algemeen, sowieso gevolgd worden door periodes van verfijningen.
Dit fenomeen kan dan ook sowieso vastgesteld worden in het wereldje van de verlichting en ongetwijfeld zeer zeker, op het vlak van RELIGHTING.
Relighting is niet alleen een inmiddels goed ingeburgerde belichtingstechniek, het groeide zelfs uit tot een hebbeding waar elk lichtfabrikant, lichtadviseur, elektrisch installateur en architect er zich voor geroepen en goed/best geschikt, voor voelt.

Energie is duur, heel duur. Meer zelfs, energie wordt nog veel duurder!

Gevolg…. Relighten van bestaande energieonvriendelijke verlichtingsinstallatie en deze ombouwen naar energiezuinige verlichtingsalternatieven groeide uit tot een item dat actueel zeer goed in de oren klinkt.
Het is duidelijk dat velen die bel wel hebben horen rinkelen…

“We zijn goed bezig”, maar… zijn we écht wel goed bezig?

Hoe pak je RELIGHTING het best aan? Waar kan je, je best voor behoeden? Wat ligt er aan de basis van een goed geslaagde relighting?
Sowieso is deze laatste vraag zondermeer wel dé meest belangrijke vraag!
Een oude installatie met oude lichtarmaturen, oude lampen en oude ballasten renoveren geeft altijd een veel beter resultaat. Daarvoor hoeft men zeker geen studie voor te maken.
Spijtig begrijpen klanten het verschil niet.

Het maken van een relightingstudie mag men vooral niet vergelijken met een klassieke verlichtingsstudie van een nieuwbouwproject.
Uit meer van 25 jaar –dagdagelijkse– praktijkervaring met relighting, kan zondermeer gesteld worden dat er nood is aan een ernstige, correcte en vooral aan een “onpartijdige” relightingstudie.
Een goed uitgevoerde  studie is sowieso fundamenteel om te resulteren in een goede, geslaagde, relighting.

Via 10-tallen uitgewerkte relightingstudies kwamen wij tot de vaststelling dat lichtfabrikanten met de hoogste armatuurrendementen zeker niet altijd de beste lichtoplossing geven. Integendeel. In meerdere dossiers kwam dit zelfs als de minst goede oplossing naar voor. De resultaten van die onbetwistbare dossiers kunnen zondermeer voorgelegd worden.
ECOLUX kan bovendien geschriften van armatuurfabrikanten voorleggen waarin ze, voor bepaalde projecten, zelfs schriftelijk bevestigden dat hun hoogrendementarmatuur(en) inderdaad niet de betere oplossing gaven.

    


Ecologisch verantwoord herverlichten

De benaming “RELIGHTING” wordt alsmaar meer en meer gebruikt. Spijtig genoeg wordt deze ook maar al te vaak of al te graag misbruikt. Het begrip RELIGHTING wordt nog al te vaak als een verkoopstechniek gehanteerd.
Het belang van klanten moet op de eerste plaats staan. Omdat relighting zo een mooi product is en daar men deze markt niet mag stukmaken, mag men klanten geen zand in de ogen strooien. 

 

 
Een collage maken,… gebruik dan “Cut and paste”

Lichtfabrikanten storen/ergeren zich alsmaar aan opgestelde lastenkohiers waar tal van onjuistheden, maar ook vooral vrij vaak verouderde zaken, in vermeld staan!
Waarom dan aanhoudend maar lastenkohiers kopiëren en blijven kopiëren met alle gevolgen van dien?
Feit is ook dat het voorschrijven van lichtarmaturen met een energiezuinige EVSA sowieso helemaal geen synoniem of definitie is van een energiezuinige verlichting. Met alleen maar energiezuinige EVSA voor te schrijven zijn we inderdaad nog niet goed bezig!

Vaststaand en onweerlegbaar is het feit dat, alle technieken niet alleen zodanig sterk geëvolueerd zijn, maar dat ze ook nog zullen verder blijven ontwikkelen. Het zijn allemaal specialisaties op zich geworden!
Dit is zeker het geval voor een Relightingstudie.

Elk architect of voorschrijver die respect heeft voor de totaliteit van zijn eigen afgeleverd werk, beseft maar al te goed dat dergelijke specialisaties dan ook aan derden, aan gespecialiseerde adviesbedrijven moeten toevertrouwd worden.
Zo ook zullen weinig architecten het logisch vinden om voor hun gebouwen geen degelijke stabiliteitstudie door een stabiliteitsbureau te laten uitwerken. Waarom dan ook geen professionele relightingstudie laten uitwerken door een relightingconsulent?