Doorzoek volledige site
24 september 2011 | NJ

Abscis bouwt servicestation langs E40 in Drongen

De E40 zal in 2014 niet meer hetzelfde zijn. Oplettende chauffeurs zullen ter hoogte van Drongen aan weerskanten een project van Abscis architecten ontdekken. Het Gentse bureau won de offertewedstrijd voor het ontwerp van twee tankstations met luifel, shop, restaurant, sanitaire inrichting en vergader- en dienstlokalen. Bijzondere aandacht ging naar de omgevingsaanleg en de inplanting.

De E40 zal in 2014 niet meer hetzelfde zijn. Oplettende chauffeurs zullen ter hoogte van Drongen aan weerskanten een project van Abscis architecten ontdekken. Het Gentse bureau won de offertewedstrijd voor het ontwerp en de realisatie van twee tankstations met luifel, shop, restaurant, sanitaire inrichting en vergader- en dienstlokalen. Bijzondere aandacht ging naar de omgevingsaanleg en de inplanting.Zicht op het restaurant

 

Dat tankstations al lang niet meer alleen uit functioneel oogpunt worden ontworpen, bewijst het Gentse architectenbureau Abscis. Het team ontwierp een servicestaton dat landschappelijk geïntegreerd werd in het ruimtelijk en ecologisch waardevol gebied, gelegen aan de E40 in Drongen. Keuzemeersen is gekend als een waterrijk gebied. Rekening houdend met de waterhuishouding en de bedding die kan overlopen, werden er twee bufferbekkens voorzien. 


De kavelstructuur langsheen de Leie met zijn grachtenstelsel gericht naar de rivier vormde een belangrijk uitgangspunt om de servicezone ruimtelijk vorm te geven. De landschapsstructuur van het omliggende rivierenlandschap zal worden doorgetrokken over de site, zodanig dat er ook kavels op de site ontstaan, waarop de verschillende functies worden ingedeeld. De radialen gevormd door de omgevingsaanleg vinden we ook terug in de geledingen die het gebouw vorm geven. Het gebouw is opgebouwd uit drie geledingen, haaks op de snelweg, die zich ontplooien uit het vlak en schuilplaatsen of “shelters” vormen op de kavel van het diensteneiland. Shelter 1, 2 en 3 bestaan respectievelijk uit de luifel, de publieke functies (shop, restaurant en toegang sanitair) en de dienstenzones. Zo ziet men bij het benaderen van het gebouw in één oogopslag alle aangeboden publieke diensten.

 
 

De materialen – zink, glas en aluminium schrijnwerk - werden gekozen op basis van het Cradle to Cradle-principe. De lamellen voor de ramen bestaan uit FSC-gelabeld hout. Hetzelfde principe werd ook toegepast op de inplanting van het gebouw, de inrichting van het landschap door o.a. het behoud van verharding, het recupereren van materialen op andere plaatsen, alsook het voorzien in eigen noden waarbij het waterconcept van het geheel volledig in deze filosofie past (o.a. door gebruik van wadi’s). Verder was het uitgangspunt van het nieuwe gebouw dat dit een integraal duurzaam voorbeeldgebouw moet zijn met gebruik van hernieuwbare energiebronnen.


Technische fiche

Plaats: E40 in Drongen
Opdrachtgever: Delek Belgium sprl/bvba
Ontwerpteam: Vereniging van Studiebureaus Abscis, Provoost en Ingenium
Studie: 2010 – 2011
Realisatie: 2012 – 2014
Bruto oppervlakte: 2 gebouwen incl. luifel 5146 m² - terrein 2 richtingen 211 159m²
Kostprijs: € 13 350 000 excl. BTW en erelonen

 Zicht op luifel en dienstgebouw


Inplanting


Zicht in het restaurant