Doorzoek volledige site
08 september 2009

Volgens NAV is verlenging tijdelijke btw-verlaging absolute must

De halfjaarlijkse barometerenquĂȘte van NAV (De Vlaamse Architectenorganisatie) en het onderzoeksbureau AIDA LINK blijft somber. Volgens NAV kan een stopzetting van de tijdelijke btw-verlaging in de bouwsector niet aan de orde zijn.

De halfjaarlijkse barometerenquête van NAV (De Vlaamse Architectenorganisatie) en het onderzoeksbureau AIDA LINK blijft somber. De architect is reeds van in de beginfase betrokken partij bij een bouwproject. Hij of zij is dan ook een goede indicator voor de bouwsector. Een 400 tal architecten werkten opnieuw aan de enquête mee. NAV is vooral bezorgd over de verdere daling in de particuliere nieuwbouw. Traditioneel is deze sector een sterkhouder van de bouwsector. NAV is dan ook formeel: een stopzetting van de tijdelijke BTW-verlagingen in de bouwsector kan niet aan de orde zijn.


Foto: www.massiefpassief.be 

Nieuwbouw verslapt bij particuliere opdrachtgevers

Het werkvolume bij architecten, als het gaat om particuliere nieuwbouwprojecten, daalt verder. Waar in maart van dit jaar 31% van de bevraagde architecten aangaf in dit segment ‘onvoldoende’ werk te hebben, is dit ondertussen aangedikt tot 38%. Nog slechts 30% geeft een goed tot teveel werkvolume aan. De rest geeft een voldoende. Deze teneur is in de lijn met de dalende trend van stedenbouwkundige vergunningen in dit segment.

Het is noodzakelijk om deze negatieve trend een halt toe te roepen. Bij de consument groeit de twijfel of er al dan niet een verlenging komt van de tijdelijke BTW verlagingen in de bouwsector. Het is dan ook hoog tijd dat er een beslissing valt anders dreigt de particuliere bouwsector weg te zakken in een negatieve spiraal.

De renovatiemarkt lijkt gestabiliseerd.  Slechts 15% van de ondervraagde architecten heeft onvoldoende renovatieopdrachten. Dit cijfer is identiek aan het cijfer van maart 2009.

We vroegen de architect om reeds een kleine blik te werpen op 2010. Architecten zien  lichtpuntjes aan het einde van de tunnel. Men is wat positiever gestemd als het om begin 2010 gaat. Slechts 22% verwacht nog een verdere daling terwijl in maart 2009 nog 35% pessimistisch gestemd waren. Het overgrote deel hoopt dat het werkvolume gaat stabiliseren.

In de bevraging valt de stijging in het bouwbudget op in vergelijking met maart van dit jaar. Het bouwbudget voor nieuwbouwwoningen steeg met 7.000 euro tot 235.578 euro. Ook het renovatiebudget steeg met 2.000 euro tot 117.082 euro. NAV verklaart dit door de BTW-verlaging die blijkbaar het bestedingspatroon aanmoedigt.


Foto:Democo


Appartementsbouw kleurt rood

In maart 2009 had 40% van de architecten onvoldoende werk in dit segment. Ondertussen is dit gegroeid tot 43%. De daling zet zich hier dus ook verder. Ook hier is men iets positiever gestemd voor het volume binnen 6 maanden. Waar in maart van dit jaar nog 46% van de bevraagden een daling voorspelden is dit gezakt tot 27,7%.