Doorzoek volledige site
15 september 2009

Infosessie E-peil en nieuw decreet ruimtelijke ordening

In het kader van de BIS-beurs organiseert CIB Vlaanderen op vrijdag 9 oktober 2009 in Flanders Expo een infosessie rond twee actuele thema’s m.b.t. de vastgoedsector.

In het kader van de BIS-beurs organiseert CIB Vlaanderen op vrijdag 9 oktober 2009 in Flanders Expo een infosessie rond twee actuele thema’s m.b.t. de vastgoedsector. Alle deelnemers ontvangen een gratis toegangticket tot de BIS-beurs, die u op vrijdag kan bezoeken van 13u tot 21u. Uiteraard is het ticket ook nog geldig in het weekend. Na afloop van de infosessies kan u een drankje nuttigen op de stand van Immosfeer.

10u30-13u00:

Een lager energiepeil in woningen: realiteit op korte termijn?

In het kader van het Kyoto-akkoord worden steeds hogere eisen gesteld wat de e-waarde van woningen betreft. Vanaf 1 januari 2010 moet het E-80-peil worden gehaald i.p.v. het E-100-peil en dit zowel voor renovatie als voor nieuwbouw: aangepaste oriëntatie en inplanning van de woning, aangepaste isolatie en beglazing, ventilatie met warmterecuperatie, luchtdichtheid, installatie van zonnepanelen.

Hoe kan u het E-80-peil halen? Wat moet u hiervoor precies doen?

Wat zijn nu precies passiefwoningen en lage-energiewoningen? Is het werkelijk de moeite waard om erin te investeren? En op welke termijn kunnen dergelijke investering-en worden teruggewonnen? Waar kunnen welke subsidies worden aangevraagd? U hoort het hier allemaal.

Sprekers:
- Joost Beke, energiebewust architect
- Hendrik Leurs, federatie vastgoedpromotoren CIB Vlaanderen
- Jan Lootens, Directeur Sibomat
- Geert Flipts, communicatieverantwoordelijke REG, Vlaams Energie-agentschap
- Moderator: Willy Haegens, voorzitter federatie vastgoedpromotoren CIB Vlaanderen

14u00-16u30:

Het nieuw decreet ruimtelijke ordening in de praktijk

Het aanpassingsdecreet Ruimtelijke Ordening werd op 18 maart 2009 goedgekeurd en wordt van toepassing op 1 september 2009. Opnieuw brengt dit decreet een aantal zeer concrete gevolgen met zich voor de vastgoedmakelaar en de vastgoedpromotor met o.a. nieuwe termijnen en formaliteiten bij indienen van bouw- en verkavelingsaanvragen en gewijzigde beroepsprocedures. Ook nieuw zijn de sociale lasten en andere invloeden van het nieuwe grond-en pandenbeleid op klassieke vastgoed-projecten. U krijgt een eveneens een toelichting bij nieuwe concepten zoals het as-builtattest en bij de nieuwe digitale informatiekanalen voor de vastgoedmakelaar.

Sprekers:
- Karin De Roo, advocaat LDR
- Emmanuel Plavsic, advocaat Essenzia
- Axel Craeybeckx, advocaat Lydian

Realia voor beide infosessies:

Waar: Flanders Expo, Gent
Wanneer: Vrijdag 9 oktober 2009 (uren zie hierboven)
Prijs per infosessie: € 60 (+ 21% BTW)
Leden CIB, BVS en VCB: € 50 (+ 21% BTW)

Vraag 50% subsidie aan voor uw opleiding door betaling via de KMO-portefeuille.

Meer info over beide infosessies: vanaf 10 september 2009 op www.vivo.be onder ‘Actueel’
Of op 09/245 54 07 (VIVO, Vlaams Instituut Vastgoedopleiding)