Doorzoek volledige site
29 november 2011

Infosessie Gok op het dak in Kortrijk

Op 15 december 21011 organiseert het Centrum Duurzaam Bouwen de infosessies Gok op het dak. Gok op het dak richt zich naar aannemers van platte en hellende daken, architecten en studiebureaus. Het programma is inhoudelijk sterk gefocust op hedendaagse vraagstukken. Zo kan je er workshops volgen over o.a. dakwerken en brandveiligheid, het calculatieprogramma C-Pro en de luchtdichtheid van doorvoeren. Deze infosessies gaan door bij de Confederatie Bouw West-Vlaanderen.
Op 15 december 21011 organiseert het Centrum Duurzaam Bouwen de infosessies Gok op het dak. Gok op het dak richt zich naar aannemers van platte en hellende daken, architecten en studiebureaus. Het programma is inhoudelijk sterk gefocust op hedendaagse vraagstukken. Zo kan je er workshops volgen over o.a. dakwerken en brandveiligheid, het calculatieprogramma C-Pro en de luchtdichtheid van doorvoeren. Deze infosessies gaan door bij de Confederatie Bouw West-Vlaanderen, Kortrijksestraat 389A, Kortrijk.
Programma

 
18u30     Ontvangst    

19u00     Keuze uit 5 workshops   
    
Brandveiligheid en dakwerken ( Stefaan Teirlinck, Warringtonfire )

"Het onderscheid tussen reactie bij brand, brandweerstand en het brandgedrag bij blootstelling aan een externe brand. Het doel is kort de desbetreffende proefmethodes uit te leggen specifiek naar daken toe aan de hand van o.a. herkenbare foto's voor de dakwerker. De intentie is dat de dakwerker weet na de presentatie dat er verschil is in het beoordelen van de dakbedekking op zich, het isolatiemateriaal met de dakbedekking en het volledige dak inzake brandveiligheid."
  
    
TV 240 Dakpannen ( Floris Caluwaerts, WTCB )

Dakpannen uit klei en beton hebben tot op heden reeds tal van ontwikkelingen gekend. Als gevolg van de recente innovaties en de evoluties op het vlak van de normalisatie zagen wij ons er dan ook toe verplicht om de bestaande informatie enigszins te updaten. In de schoot van het Technisch Comité ‘Dakbedekkingen' heeft het WTCB een nieuwe Technische Voorlichting opgesteld die tot doel heeft om de dakwerker een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering, de producten en hun prestaties.
    

C-pro, een calculatieprogramma voor de bouw ( Mike Bogaerts, WTCB )

Het WTCB ontwikkelde een toepassing die de theoretische aspecten van kostprijsberekening omzet naar de praktijk. De praktijkgerichte module C PRO is een Excel toepassing die compatibel is met MS Office versies 2007 en 2010. Deze rekenmodule laat kleine en middelgrote ondernemingen toe om een correcte kostprijs en verkoopprijs te berekenen voor hun bouwwerken. De C PRO toepassing kan gedownload worden op de WTCB website.
    

Luchtdichtheid van doorvoeren
( Wouter Hilderson, Passief Huis Platform )

Luchtdicht bouwen krijgt meer en meer aandacht. Deze lezing gaat dan ook eerst kort in op de redenen om luchtdicht te bouwen. Vervolgens worden enkele algemene aandachtspunten besproken om een goede luchtdichtheid te bereiken. Specifiek voor de leidingsdoorvoer in daken worden daarna de vandaag beschikbare oplossingen op de markt besproken. En gezien meten weten is, wordt tot slot uitgelegd hoe je deze luchtdichtheid kan controleren tijdens de werf en wat de impact is van de definitieve test.

 
Toekomstige markteisen voor daken ( Freya Michiels, Bureau Bouwtechniek )

Duurzaamheid is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt, het is nu eenmaal het woord van vandaag. De lezing zal gaan over het dak met name het platte dak, de 5de gevel, het  dak van de toekomst. Aan de hand van een stappenplan zullen de toekomstige markteisen voor de daken toegelicht worden en zal duidelijk gemaakt worden dat een dak duurzaam kan ontworpen worden, zo erover nagedacht wordt!   
          

20u00    Keuze uit 5 workshops    
    
Brandveiligheid en dakwerken ( Stefaan Teirlinck, Warringtonfire )

"Het onderscheid tussen reactie bij brand, brandweerstand en het brandgedrag bij blootstelling aan een externe brand. Het doel is kort de desbetreffende proefmethodes uit te leggen specifiek naar daken toe aan de hand van o.a. herkenbare foto's voor de dakwerker. De intentie is dat de dakwerker weet na de presentatie dat er verschil is in het beoordelen van de dakbedekking op zich, het isolatiemateriaal met de dakbedekking en het volledige dak inzake brandveiligheid."
    

TV Mechanische bevestiging ( Eddy Mahieu, WTCB )

"Einde 2010 werd bij het WTCB de Technische Voorlichting TV 239 "Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten" gepubliceerd. Tijdens deze lezing zullen de belangrijkste aspecten uit deze TV worden toegelicht: benevens de verschillende materialen in de dakopbouw zal worden verduidelijkt hoe men het aantal en de verdeling van de benodigde schroeven voor de bevestiging van deze materialen dient te bepalen."
 

C-pro, een calculatieprogramma voor de bouw ( Mike Bogaerts, WTCB )

Het WTCB ontwikkelde een toepassing die de theoretische aspecten van kostprijsberekening omzet naar de praktijk. De praktijkgerichte module C PRO is een Excel toepassing die compatibel is met MS Office versies 2007 en 2010. Deze rekenmodule laat kleine en middelgrote ondernemingen toe om een correcte kostprijs en verkoopprijs te berekenen voor hun bouwwerken. De C PRO toepassing kan gedownload worden op de WTCB website.
    

Luchtdichtheid van doorvoeren ( Wouter Hilderson, Passief Huis Platform )

Luchtdicht bouwen krijgt meer en meer aandacht. Deze lezing gaat dan ook eerst kort in op de redenen om luchtdicht te bouwen. Vervolgens worden enkele algemene aandachtspunten besproken om een goede luchtdichtheid te bereiken. Specifiek voor de leidingsdoorvoer in daken worden daarna de vandaag beschikbare oplossingen op de markt besproken. En gezien meten weten is, wordt tot slot uitgelegd hoe je deze luchtdichtheid kan controleren tijdens de werf en wat de impact is van de definitieve test.
   
    
Toekomstige markteisen voor daken ( Freya Michiels, Bureau Bouwtechniek )

Duurzaamheid is een term die te pas en te onpas gebruikt wordt, het is nu eenmaal het woord van vandaag. De lezing zal gaan over het dak met name het platte dak, de 5de gevel, het dak van de toekomst. Aan de hand van een stappenplan zullen de toekomstige markteisen voor de daken toegelicht worden en zal duidelijk gemaakt worden dat een dak duurzaam kan ontworpen worden, zo erover nagedacht wordt!
   
21u00 Opening buffet en casino