Doorzoek volledige site
07 december 2011 | NJ

De Veranda van Open & JDWA als poort naar het parkbos in Nieuw Sledderlo

Nieuw Sledderlo vernieuwt. Met een prijsvraag ging men op zoek naar een nieuw onderkomen voor Gigos Jongerenwerking aan de rand van het parkbos. JDWA (Johan De Wachter Architecten) & OPEN Architecten wisten te overtuigen met een transparant volume, dat ze ‘De Veranda’ hebben gedoopt.

Nieuw Sledderlo vernieuwt. Met een prijsvraag ging men op zoek naar een nieuw onderkomen voor Gigos Jongerenwerking aan de rand van het parkbos. JDWA (Johan De Wachter Architecten) & OPEN Architecten wisten te overtuigen met een transparant volume, dat ze ‘De Veranda’ hebben gedoopt.
 
In het masterplan dat voor Klein Sledderlo werd opgesteld, staan twee uitgangspunten voor deze nog kwetsbare wijk centraal. Enerzijds is de versterking van het sociale weefsel van belang, tegelijkertijd wil men de sociale knelpunten aanpakken. Met hun ontwerp van 'De Veranda', geven OPEN & JDWA, actief vorm aan deze uitgangspunten.
 
Het park(bos) in het hart van Nieuw Sledderlo moet de ontspannen openbare buitenruimte voor de buurt worden. Het ontwerpteam slaagde erin het nieuwe gebouw ruimtelijk in te passen in relatie tot de toekomstplannen voor het centrale park(bos). Hierbij besteedden zij de nodige aandacht aan de concepten over het gebruik en definitie van het openbaar gebied.
Daarnaast speelt ook de gebruiker van het gebouw een hoofdrol. De jongerenwerking Gigos is samen met het met naastgelegen buurtcentrum en de school een belangrijke ‘tool’ voor het creëren van een hernieuwde sociale cohesie in Nieuw Sledderlo.
 
Het gebouw is een eenvoudige constructie van stalen kolommen en balken, stalen dakplaten en een groendak. Deze ‘industriële’ en duurzame bouwmethode biedt een grote flexibiliteit voor de invulling & programmering van het gebouw. Ook voor de toekomst is het makkelijk aanpasbaar en kan worden gereageerd op nieuwe inzichten voor gebruik of veranderende gebruikerswensen.
Het resultaat is een robuust maar transparant onderkomen voor jongeren dat voor de bewoners van de omliggende woonwijk tevens fungeert als poort naar het parkbos. Zo verbindt 'De Veranda' de buurt met het park.