Doorzoek volledige site
23 januari 2012

Inschrijvingen Belgische Energie- en Milieuprijs geopend

Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 1.000 Belgen, die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan de bouw van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Ook dit jaar zullen niet minder dan 13 trofeeën worden uitgereikt tijdens de prestigieuze prijsuitreikingsceremonie op 05 juni 2012. Neem als architect, architectenbureau of speler in bouwen of verbouwen deel aan de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 en kom met een of meerdere gebouwen die ontworpen werden volgens de principes van ecologisch bouwen in aanmerking voor de Eco-Building Prijs.
Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 1.000 Belgen, die alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan de bouw van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Ook dit jaar zullen niet minder dan 13 trofeeën worden uitgereikt tijdens de prestigieuze prijsuitreikingsceremonie op 05 juni 2012.
Neem als architect, architectenbureau of speler in bouwen of verbouwen deel aan de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 en kom met een of meerdere gebouwen die ontworpen werden volgens de principes van ecologisch bouwen in aanmerking voor de Eco-Building Prijs.
De Belgische Energie- en Milieuprijs beloont initiatieven waarbij milieu, energie en klimaatsverandering centraal staan en toont ook aan dat Ieder van ons kan er iets aan doen! Deze prijs werd in het leven geroepen dankzij de waardevolle steun van zowel industriële als institutionele partners, van de International Polar Foundation, opgericht door Alain Hubert en van meer dan 100 organisaties die hun leden warm maken voor dit event.


De Prijs van alle Belgen

Voor de 7de editie, de wedstrijd heeft opnieuw tot doel de verwezenlijkingen van burgers, van ondernemingen, van gemeenten, van instellingen… op het vlak van milieu en energie voor te stellen, positieve en reproduceerbare initiatieven te stimuleren en succesverhalen bekendheid te geven.

Ook dit jaar zullen niet minder dan 13 trofeeën worden uitgereikt tijdens de prestigieuze prijsuitreikingsceremonie op 05 juni 2012.
Op de avond van de prijsuitreiking beloont de prijs in aanwezigheid van de pers en van meer dan 400 Belgische prominenten de beste acties en initiatieven van alle geledingen in onze samenleving.

Interesse? U vindt de inschrijvingsformulieren op www.eeaward.be.
Stuur uw dossier ten laatste op 3 april 2012.
Neem contact op met Nathalie Nicosia - tel : 04/221 58 68


Laureaten uit het verleden

Passief wooncomplex met sociale woningen in Elsene
van R² D² Architecture (Forest) : Laureaat Eco-building Award 2011
Dit wooncomplex van passieve sociale woningen is ontworpen om te integreren in zijn omgeving, in de stedelijke en sociale context, en in zijn architecturale context, zoals o.a. blijkt uit zijn geornamenteerde gevel met gestileerd smeedwerk.


Context en harmonie

Als men de bebouwing observeert valt meteen de uitzonderlijke consistentie, kwaliteit en het bijna constante Art Nouveau-karakter van de Architectuur op. De Brouwerijstraat onderscheidt zich van de meeste straten waar meestal slechts maar een of ander gebouw uit het geheel springt.


Integratie, Art Nouveau en duurzaamheid

De straatvorm en –volgorde dwingen ernstig na te denken over het gevelontwerp van het gebouw, zijn relatie met de omgeving en zijn duurzaamheid. Hier mag men terecht over integratie spreken in tegenstelling tot de vele gevallen waar het misbruik van het woord resulteert in eentonigheid of neerwaartse gelijkschakeling van de architectonische kwaliteit. Natuurlijk was integratie d.m.v. kopiëren geen aanvaardbare architecturale benadering. Uit de context kwamen drie constante en fundamentele elementen naar voren: de sjablonen, de verticaliteit van het architectonische ritme en het motief van de gebogen Art Nouveau vormen, of wat er op lijkt. Het netwerk van mazen, strips en metalen gaas heeft geleid tot het eigentijds karakter van de gevel die dynamisch overkomt en de straat zal animeren d.m.v. de openingen in de metalen luiken maar nochtans trouw zal blijven aan de begrippen schaduw en oververhitting. De gevel, gelegen in de bocht van de straat, speelt een scharnierrol. Hij drijft het aantal interpretaties van de site en de straat op mede door het spel van schaduw en reliëf.


Ecologie en duurzame ontwikkeling

Op gebied van architectonische vormgeving en groene bouwtechnieken berust duurzame ontwikkeling op een reeks fundamentele begrippen: het energieverbruik tijdens de vervaardiging van het project (bouw / grijze energie), het energieverbruik tijdens het leven van het gebouw (de uitbating), de nodige energie voor de eventuele toekomstige renovatie (in tijdvakken van tientallen jaren), het waterverbruik, en tenslotte de zorgvuldige keuze van de grondstoffen (duurzame materialen, gezonde fabricage, minimalisatie van de grijze energie...) en de gekozen uitvoering (vervuiling en hinder op de werf). Al deze aspecten werden in acht genomen tijdens het ontwerp en de bouw van het project.
Passiefbouw

Qua energieverbruik heeft het project resoluut gekozen voor een passieve bouw logica. De energiebehoefte voor verwarming is lager dan 15 kWh/m² per jaar. De passieve constructie resulteert uit een studie die energieverbruik rechtstreeks in verband houdt met de componenten van de binnen- en buitenwanden. De openingen van de gevels zijn nauwlettend berekend om de natuurlijke belichting te optimaliseren zonder te veel energie te verliezen. Veel aandacht is ook besteed aan de luchtdichtheid van de gebouwschil. Ze werd voor de ingebruikname van het gebouw getest (“Blowerdoor test”) om warmteverlies door infiltratie te controleren en te beantwoorden aan de geëiste richtwaarde van 0,6 h-1.
Het ontwerp van het verwarming- en ventilatiesysteem van het project werd mede bepaald door het streven naar perfecte luchtkwaliteit, uitstekend thermisch comfort en laag energieverbruik. De ventilatie van alle leefruimtes gebeurt d.m.v. een balansventilatie met evenwicht van de luchtstromingen gecombineerd met een Canadese put om de comfortprestaties te verhogen tijdens winter en zomer (natuurlijke verwarming en koeling van de lucht).


Sociale integratie en betrokkenheid

Het is van belang eraan te herinneren dat deze woningen zijn bedoeld voor personen met bescheiden inkomsten en dat passiefbouw dan ook meer dan toepasselijk blijkt. Op sociaal vlak, in het kader van het wijkcontract, had de opdrachtgever ook de wens de bevolking te betrekken en zodoende een project te realiseren dat optimaal zou aansluiten bij de wensen van de buurtbewoners. Daarom is het belangrijk te beseffen dat het spaarzame aspect en het sociaal karakter van het project ook nauw verwant zijn met het concept duurzame ontwikkeling.


PASSIEF NETTO 0-ENERGIE kantoorgebouw in Heusden Zolder van V&R the Solarcompany : Genomineerd Eco-Building Award 2010
Start der werken juni 2009, opening van het gebouw 4 oktober 2009.

De locatie van het gebouw is een oude mijn site, symbool van energieverspilling. Dit staat schril contract op het passieve netto-0-energie kantoorgebouw van V&R the Solarcompany. Het perfect geïsoleerde en luchtdicht gemaakte gebouw herbergt op het gelijkvloers een inkomhal, magazijn en technische ruimte met bureel voor magazijnpersoneel.

Op de eerste verdieping zijn de kantoren en de serverruimte als het onthaal ondergebracht. Op de tweede verdieping is er een kleiner afgezonderd kantoor met vergaderruimten los van een refter en keukenruimte, vergaderzaal, technische berging, EHBO post, sanitair en een zeer groot en ruim buiten terras. Op de dakverdieping is nog een technische ruimte voorzien met de extractor voor de nachtkoeling. Alle restruimte werd benut voor de montage van PV panelen.

Het volledige concept, oriëntatie, zonering en volledige technische installatie is zeer zorgvuldig bestudeerd en uitgekiemd. Elk onderdeel van het gebouw beantwoord aan een ongelooflijke energie efficiëntie. Het volledige binnenklimaat wordt via een centraal sturingssysteem aangestuurd. Het systeem meet onder andere de zonne instraling en de diverse temperaturen. Door de medigen en dataverwerking worden de verschillende elementen en systemen aangestuurd. Zonnewering die automatisch wordt bediend, omschakeling van warmterecupetarie naar passieve koeling, luchtdebieten, nachtkoeling,… Al deze data worden via een centraal computersysteem verwerkt om exacte cijfers te verkrijgen welke de performantie van het gebouw kan aantonen. De Nayer instituut en Katholieke universiteit Leuven voeren reed diverse onderzoeken op basis van deze gegevens aangevuld met bijkomende meetinstallaties. De hieruit voortvloeiende informatie zal een verdere basis leggen voor het bouwen van de toekomst.

Naast de energie efficiëntie van de gebouwschil, zijn de technieken zo afgestemd op elkaar zodat het laatste restant aan benodigde energie maximaal wordt geminimaliseerd. De verwarming van het ganse gebouw gebeurt met een warmtepomp van minder dan 14KW, maar wordt grotendeels van de tijd vervangen door de warmte van de server. De koeling van het gebouw gebeurt op een passieve manier door nachtkoeling aangevuld met passieve voorkoeling van de ventilatielucht gekoppeld aan de warmtepomp. Ook het verlichtingssysteem is zeer intelligent opgevat. Aanwezigheidsdetectie en lichtsensoren  en zeer performante types verlichting en armaturen zorgen voor een verhoogde lichtkwaliteit aan een maximaal verlaagde energievraag.

Het binnenklimaat van het gebouw is zomer en winter zeer aangenaam om in te werken. De balansventilatie met warmteuitwisseling zorgt voor permanent zuivere lucht met voldoende zuurstof om fijn en allert te kunnen werken. Een binnentemperatuur die ’s winters aangenaam warm is en ’s zomers aangenaam koel zonder in extremen te vervallen. Het gebouw is berekend op een maxmale temperatuursoverschrijding van 4% boven de 26°C en 0% boven de 28°C, wat in de praktijk nog minder blijkt te zijn

Daar waar mogelijk en technisch haalbaar is er gewerkt met Bio-ecologisch verantwoorde materialen. Materialen waarvan de milieu inpakt zeer beperkt zijn, materialen welke relatief dichtbij worden gewonnen en geproduceerd. Ook het passief gecertificeerde buitenschrijnwerk bestaande uit dennenhout en kurk voldoet aan deze vereisten. Het gebruikte glas werd geleverd door een bedrijf op dezelfde mijnsite. Wanneer er omwille van technische redenen niet voor bio-ecologische bouwmaterialen gewerkt kon worden is er gekozen voor materialen waarvan de inpakt door energie en milieubelasting zo klein mogelijk is.

De volledige restbehoefte alsook de nodige energie voor de werking van computers ed. wordt volledig aangeleverd door de PV panelen in de zuidgevel ingewerkt en op het dak opgesteld. Door deze aanvulling van het extreem energiezuinige concept en de zeer energiezuinige technieken is het  kantoor een netto-o-energiegebouw dat volledig CO2-neutraal is. De samenstelling van deze diverse elementen maakt het gebouw zeer uniek in haar soort en dit tot op mondiaal vlak!

Voor deze doorgedreven prestaties werd het gebouw in het najaar van 2009 bekroond met Limburgse milieuprijs 2009. In het voorjaar van 2010 werd het gebouw genomineerd voor de Belgische Energie- en Milieuprijs 2010, eco-building. De erkenningen door deze prijzen daagt uit om dit type doorgedreven projecten verder uit te bouwen en te verbeteren. Het onderzoek door instellingen als hogescholen en universiteiten op dit gebouw is een zeer grote meerwaarde voor alle projecten in navolging van het kantoorgebouw van V&R the Solarcompany. De erkenningen openen ogen en oren en zetten aan om de weg van het ecologisch en echt energiezuinig bouwen te berijden.