Doorzoek volledige site
15 februari 2012

Dubbellezing denc!-studio en Dierendoncblancke

In twee dubbellezingen wil BVA op zoek gaan naar wat architecten vandaag de dag bezig houdt, waar ze naar streven en hoe ze te werk gaan om dit streefdoel te bereiken. Om hierover te getuigen geven ze het woord aan enkele jonge architecten die de voorbije jaren herhaaldelijk genomineerd werden voor de Belgische Prijs voor Architectuur & Energie: denc!-studio en Dierendonckblancke architecten. De eerste dubbellezing vindt plaats op woensdag 29 februari in Gent.
In twee dubbellezingen wil BVA op zoek gaan naar wat architecten vandaag de dag bezig houdt, waar ze naar streven en hoe ze te werk gaan om dit streefdoel te bereiken. Om hierover te getuigen geven ze het woord aan enkele jonge architecten die de voorbije jaren herhaaldelijk genomineerd werden voor de Belgische Prijs voor Architectuur & Energie: denc!-studio en Dierendonckblancke architecten. De eerste dubbellezing vindt plaats op woensdag 29 februari in Gent in aula T.10.01 van Campus Kantienberg - Arteveldehogeschool. Een tweede dubbellezing staat in april op stapel.




Programma

18u00      Ontvangst
               Arteveldehogeschool
               Campus Kantienberg - aula T.10.01, Voetweg 66, 9000  Gent
            

18u30      IS DIERBAAR DUURZAAM?

Denc!-studio profileerde zich van bij haar oprichting als een leergierige en veranderingsbereide ‘vernieuwer’ waar innovatie steeds een doelstelling blijft.

Innovatie stelt de onderneming immers in staat ‘anders’ dan anderen te zijn. Hun bevragende, innoverende en grensverleggende attitude is een wezenskenmerk. Opdrachtgevers die niet energiebewust wensen te bouwen, kunnen bij DENC!-STUDIO geen klant worden. Daar waar deze ‘duurzame toegangscode’ in den beginne een gevecht tegen het financieel bestaansminimum veroorzaakte, draagt deze daadkrachtige houding heden bij tot het onderscheidend vermogen van het kantoor. De lezing licht enkele projecten toe.




19u30      Korte pauze

19u45      REDUCTIE

Dierendonckblancke architecten is sinds juni 1999 in Gent gevestigd en opgebouwd rond Alexander Dierendonck en Isabelle Blancke, beiden voorheen werkzaam te Parijs bij diverse architectenbureaus.

Ieder ontwerp ontstaat uit een discussie tussen de ontwerpers aangevuld met externe personen, die in meerdere of mindere mate naargelang het project, bij de conceptvorming en uitwerking betrokken zijn. Deze constante discussie en invraagstelling is essentieel bij het tot stand komen van ontwerpen. Bij deze discussie dient het programma, de parameters door de bouwheer opgelegd en de brede context waarin gebouwd moet worden als basis.




Op geen enkele wijze wordt een a-priori stelling, stijl of vorm vastgelegd. Het is enkel op deze manier dat de architect op een adequate wijze kan reageren op de steeds veranderende parameters die door de maatschappij gecreëerd worden. De architectuur ontstaat slechts nadat de architect deze voor de hand liggende randvoorwaarden op een creatieve manier regenereert en op deze wijze een meerwaarde realiseert. Per project wordt een team samengesteld. Deze keuze wordt gemaakt nadat programma en complexiteit van het project bekend is.



20u45      Receptie


Inschrijvingen

Reserveren kan hier. Voor de leden van BVA is de deelname aan deze activiteit gratis, maar inschrijven is verplicht. De inschrijving van niet-leden is pas definitief na ontvangst van 10 € op het rekeningnr. 733-0328087-63 van BVA. Na verwerking van de gegevens wordt uw inschrijving per email bevestigd.

Gelieve minstens 3 dagen op voorhand te verwittigen indien u wegens onvoorziene omstandigheden toch niet kunt aanwezig zijn. Wegblijvers die niet tijdig verwittigen, zullen een kostennota van 25 euro ontvangen.