Doorzoek volledige site
16 mei 2012

Nieuwe sportcampus GIB in Brasschaat

Mertens-architecten won de architectuurwedstrijd die door de gemeente Brasschaat voor de nieuwe sportcampus van het GIB werd georganiseerd. Doelstelling voor het project is het bouwen van een energiezuinig, functioneel, duurzaam en flexibel gebouw dat zich op verantwoorde wijze in een groene publieke omgeving integreert. Binnen de voorgeschreven footprint (310m²) werd een gebouw met 2 bouwlagen ontworpen. Gezien de groene locatie, de vooropgestelde bouwperiode en de nieuwe eisen omtrent energiehuishouding wordt het gebouw opgetrokken in een houtskeletconstructie.
Mertens-architecten won de architectuurwedstrijd die door de gemeente Brasschaat voor de nieuwe sportcampus van het GIB werd georganiseerd. Doelstelling voor het project is het bouwen van een energiezuinig, functioneel, duurzaam en flexibel gebouw dat zich op verantwoorde wijze in een groene publieke omgeving integreert. Binnen de voorgeschreven footprint (310m²) werd een gebouw met 2 bouwlagen ontworpen wat voldoet aan de voorgeschreven eisen omtrent programma. Gezien de groene locatie, de vooropgestelde bouwperiode en de nieuwe eisen omtrent energiehuishouding wordt het gebouw opgetrokken in een houtskeletconstructie.

Deze lichte structuur laat grote isolatiedikten toe en is ecologisch gunstig omwille van de nagroeibaarheid van de materialen. Het gebouw wordt bekleed met hout, wat in relatie staat tot de groene parkomgeving. 
Een open circulatie aan de oostzijde langsheen het gebouw beperkt enerzijds het te verwarmen volume, anderzijds kan deze worden gebruikt als extra tribune voor staand publiek. Deze is bovendien overdekt door een luifel wat droog circuleren toelaat. Hinderlijke directe bezonning daarentegen wordt geweerd.

Alle leslokalen zijn langs weerszijden goed belicht. De begroeiing met hoogstammig groen aan de westzijde zorgt voor een filtering van direct licht wat de lichtintensiteit in de lokalen ten goede komt. Door de gehanteerde structuur blijft het gebouw eenvoudig aanpasbaar en duurzaam in de toekomst. Nagenoeg alle binnenwanden zijn niet-dragend wat maakt dat op termijn, met mogelijks veranderende behoeften, eenvoudig aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in het gebouw.
Verder zijn in grondplan alle sanitaire en technisch ruimten gegroepeerd wat resulteert in een minimale lengte aan leidingen en extra planvrijheid voor de overige lokalen. Alle lokalen hebben een rechtstreekse toegang tot de open circulatie op passerelle. Technische, dienende ruimten zijn gecentraliseerd in het gebouw. Alle ruimten zijn onafhankelijk van elkaar bruikbaar. Sanitair kan tijdens sportmanifestaties gebruikt worden zonder dat lokalen of gesloten circulatie dienen te worden opengesteld. Er zijn geen ‘tussenruimten’ of ‘verloren circulatie waar leerlingen zich ongemerkt kunnen begeven. De organisatie van ruimten en de open circulatie laten een grote sociale controle toe.
Gezien de flexibele planstructuur zijn later wijzigingen in functie van een veranderend programma steeds mogelijk. Niet dragende wanden kunnen (permanent) worden weggenomen wat kan resulteren in een gebouw met 4 grote ruimten van 100 m² tot 130 m². 

Het gebouw wordt gebouwd volgens de principes van de houtskeletbouw, opgetrokken in hout wat het FSC-label draagt. Een label wat garandeert dat het hout het resultaat is van duurzaam bosbeheer. Hout is een nagroeibaar materiaal, het aanwenden van dit materiaal slaat geen hiaat in de bestaande voorraden. Rotswol, wat hoofdzakelijk zal worden gebruikt als isolatie, vergt bij productie nauwelijks energie.
Een duurzaam gebouw is een gebouw wat enerzijds op duurzame wijze én met duurzame materialen wordt geconstrueerd, anderzijds blijft een duurzaam gebouw in de loop der jaren bruikbaar. Bruikbaar in die zin dat desondanks wijzigende eisen inzake programma en gebruik het toch optimaal te benutten blijft.