Oud en nieuw versmelten in hoofdcampus Antwerp Management School

HUB realiseerde vorig jaar de nieuwe hoofdvestiging voor de Antwerp Management School. Het project AMS Boogkeers omvat de restauratie en herinrichting van twee historische panden, en een nieuwbouw voor de hoofdcampus van de school. Het project maakt deel uit van een stedelijk ecosysteem van start-ups, scale-ups en ondersteunende faciliteiten. Tot dit ecosysteem behoort ook het project StartUpVillage aan de overzijde van de straat, dat eveneens door HUB ontworpen werd. Het programma omvat in hoofdzaak onderwijsruimten en de daarbij horende ondersteunende diensten en administratie. Er zijn tevens een ondergrondse parking, fietsenstalling en archiefruimten voorzien. HUB realiseerde dit project in samenwerking met Bureau Bouwtechniek, ABT en RCR

De aula’s en overige ruimten die met grote aantallen en hoge densiteit worden benut, bevinden zich in de nieuwbouw. De kleinere leslokalen en de lokalen voor de Executive Programs bevinden zich in de historische panden. De nieuwbouw wordt gekenmerkt door een flexibele indeling en structuur. In de historische panden blijven de specifieke opeenvolging en de luister van de circulatie en de salons op de voorgrond. De nieuwbouw en de historische panden worden met mekaar verbonden door een centrale inkompartij en een genereus bemeten multi-inzetbare ruimte. Deze laatste geeft uit op een binnenkoer en een daktuin.

De binnenkoer is een belangrijk ruimtelijk element. Ze maakt ruimte voor de historische achtergevels van het monument in de Lange Gasthuisstraat, en verleent daglicht, buitenruimte en centraliteit aan de multi-inzetbare ruimte aan de aula’s.

De monumentale gevel van het historische pand aan het Mechelse Plein wordt hersteld naar origineel voorbeeld. De volumetrie en gevelopbouw van de nieuwbouw zijn een hedendaagse verwijzing naar de geleding van de belangrijke publieke historische panden in de directe omgeving.

De straatgevels van de nieuwbouw bestaan uit een zeer precies gedetailleerde stapeling van geprefabriceerde betonnen elementen die in één beweging structuur, isolatie en gevelafwerking zijn. De tuingevels bestaan uit een fijne betonnen structuur met een invulling van massief houten (poort)gehelen.

 

Bron: HUB

Deel dit artikel:

Onze partners