Doorzoek volledige site
13 oktober 2009

BAVO misnoegd over onwettige escalatieprocedure Oosterweelverbinding.

Volgens BAVO worden de architecten van de Lange Wapper-brug door THV Noriant het zwijgen opgelegd. Dat zou te wijten zijn aan een onwettige escalatieprocedure.
Binnen het aannemersconsortium THV Noriant hebben Laurent Ney, Chris Poulissen, Paul Robbrecht en Marleen Goethals zich geëngageerd om de omstreden Lange Wapper brug te ontwerpen. Hoewel ieder wel zijn zegje heeft over de Oosterweelverbinding, kunnen de architecten zich volgens BAVO moeilijk mengen in het actuele debat, omdat ze aan een escalatieprocedure gebonden zijn. De escalatieprocedure houdt in dat de architecten pas na het doorlopen van verschillende overlegrondes in staat zijn om via een vertegenwoordiger te communiceren met de bouwheer BAM NV. Bovendien hebben ze niet de mogelijkheid om vrij te spreken. BAVO wilt die communicatiebeperking onder de aandacht brengen.

Volgens BAVO misbruikt THV Noriant de goede naam van hierboven genoemde toparchitecten door de indruk te wekken dat de architecten een cruciale rol speelden in de totstandkoming van de Lange Wapper. THV Noriant zou dat uit eigenbelang doen (het binnenhalen van de opdracht).

De Oosterweelverbinding is voor BAVO het bewijs dat de rol van de architect binnen dit samenwerkingsmodel beperkt wordt tot een louter instrumentele functie in de aanbestedingsprocedure zonder enige garantie te bieden op het realiseren van de geboden architecturale kwaliteit. BAVO vindt het alarmerend dat de inspanningen van de Vlaamse Bouwmeester en de Antwerpse Stadsbouwmeester niets veranderd hebben aan deze gang van zaken.

BAVO vraagt aan alle Vlaamse architecten, hun beroepsorganisaties en alle betrokken en
belanghebbende partijen om hun solidariteit uit te drukken met de architecten Laurent Ney,
Paul Robbrecht, Chris Poulissen en Marleen Goethals en hun gecompromitteerde rol in het
ontwerp van de Oosterweelverbinding eensluidend af te keuren.