Doorzoek volledige site
23 oktober 2009

Openbare ideeënwedstrijd Renaat Braem 1910-2010

Op 19 oktober 2009 gaat de openbare ideeënwedstrijd ‘Renaat Braem 1910‐2010’ van start. De wedstrijd spitst zich toe op de directeurswoning en stookplaats van de sociale huisvesting in het Antwerpse Kiel.
Op 19 oktober 2009 gaat de openbare ideeënwedstrijd ‘Renaat Braem 1910‐2010’ van start. De wedstrijd spitst zich toe op de directeurswoning en stookplaats van de sociale huisvesting in het Antwerpse Kiel. Deze uitzonderlijke sociale woningbouw dateert van
1951‐1954 en 1956‐1958 en is één van de meest vooruitstrevende ontwerpen van Renaat Braem.

Aan de hand van een concrete case willen de initiatiefnemers het debat aanwakkeren over de toekomst van het patrimonium uit de jaren ’50 en ’60. De wedstrijd nodigt uit om een visie te ontwikkelen over de herbestemming van het gebouw en de ideeën te vertalen naar een ontwerpvoorstel. Tegelijk wil het suggesties en interpretaties losmaken omtrent de benadering van het oeuvre van Braem in een hedendaagse context en rond de figuur van Braem zelf.


Renaat Braem


Deze wedstrijd is een gezamenlijk initiatief van de Stad Antwerpen, het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa). Voor de inhoud van de opdracht werd een beroep gedaan op de archieven van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE).

Meer info over de openbare ideeënwedstrijd ‘Renaat Braem 1910‐2010’: Op de website www.vai.be of www.cvaa.be kan u terecht voor de nodige informatie.

100 jaar Renaat Braam

De wedstrijd kadert in een hele reeks activiteiten rond Renaat Braem in het jaar 2010. Dit is het honderdste geboortejaar van de architect uit Antwerpen en een uitgelezen kans om hem extra in de kijker te zetten. Renaat Braem is één van de meest belangrijke figuren uit de naoorlogse architectuur van België. Zijn denken en zijn gebouwd oeuvre zijn van grote invloed geweest in het architecturale en stedenbouwkundige debat op nationaal en zelfs internationaal vlak. Evengoed is zijn polemiek nog steeds actueel en raakt het nog steeds de pijnpunten van de ruimtelijke ordening in ons land. Daarom werken het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een breed publieksproject uit, met onderzoek, tentoonstelling en educatie, rond Renaat Braem in het najaar van 2010. Het CVAa en VAi werken hiervoor nauw samen met het VIOE – Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. De Stad Antwerpen en de Internationale Kunstcampus deSingel zijn de belangrijkste partners.