Doorzoek volledige site
22 januari 2013

Architecten Achtergael winnen Open Oproep Waterbouwkundig labo in Antwerpen

De site van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout is een onsamenhangend geheel van verschillende te krap geworden gebouwtypes met ertussen weinig aantrekkelijke restruimten. Dit zorgt voor een moeilijke samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarvan steeds meer interactie vereist wordt. Architecten Achtergael sleepte de Open Oproep in de wacht. Studieburo Mouton werd aangezocht voor de stabiliteit, RCR Studiebureau voor de technieken en Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau voor de akoestiek.
De site van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout is een onsamenhangend geheel van verschillende te krap geworden gebouwtypes met ertussen weinig aantrekkelijke restruimten. Dit zorgt voor een moeilijke samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarvan steeds meer interactie vereist wordt. Architecten Achtergael sleepte de Open Oproep in de wacht. Studieburo Mouton werd aangezocht voor de stabiliteit, RCR Studiebureau voor de technieken en Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau voor de akoestiek.
Enkele gebouwen op de site worden behouden en door het nieuwe gebouw met elkaar verbonden tot een kantoorcluster die de connectie maakt met de modelbouwhallen. Een hoek van de nieuwe cluster richt zich op tot een publiekstoren die onthaal, bibliotheek, vergaderruimte en auditorium bevat. Dit transparante en gearticuleerde volume dat flexibel en onafhankelijk kan werken, stelt zich na kantoortijd open voor de buurt en vormt zo het vernieuwde publieke gezicht van het Waterbouwkundig Laboratorium.
De verbindende ingreep structureert en differentiërt de vrijgekomen open ruimte: de kantoorcluster omsluit een rustige binnentuin voor de werknemers, de publiekstoren bakent een publieke groene strook af. Circulatiestromen kunnen van elkaar gescheiden worden wat de flexibiliteit van de totale werking verhoogt.
Bestaand patrimonium wordt verbeterd en opnieuw ingezet, nieuwe technologiën worden toegepast inzake energiehuishouding en door zijn verbrede werking als publiek centrum verduurzaamt het Waterbouwkundig Laboratorium de buurt als interessante woon en werkplek.

Door in te zetten op een duidelijk publiek karakter is het weer bij de tijd. Het weerspiegelt de ambitie om niet alleen kantoorgebouw te zijn maar ook kenniscentrum, laagdrempelig publiek huis en groene plek in een residentiële stadswijk.