Doorzoek volledige site
23 maart 2020 | WOUTER POLSPOEL

Nieuwe GO!-basisschool en crèche in Molenbeek volgens D&B-procedure

Illustratie | Dethier/Claar
Illustratie | Dethier/Claar
Illustratie | Dethier/Claar
Illustratie | Dethier/Claar
Illustratie | Dethier/Claar
Illustratie | Dethier/Claar

In de Ulensstraat in Sint-Jans-Molenbeek verrijst op de plaats van Freinet-basisschool De Telescoop tegen schooljaar 2022-2023 een nieuwe GO!-basisschool annex -kinderdagverblijf. Het GO! schreef voor het project een Design & Build-wedstrijd uit en besloot uiteindelijk in zee te gaan met Bouwbedrijf Dethier, dat samen met A33 architecten, ZAmpone architectuur en iVec Architectuur & Energie en verschillende studiebureaus een ontwerp indiende. Dethier is voorstander van de D&B-formule omdat die volgens het bouwbedrijf “tot meerwaarde leidt voor alle betrokken partijen”.

Het gebouw zal plaats bieden aan een kinderdagverblijf voor 72 peuters, een kleuterschool voor 96 kleuters en een lagere school voor 288 kinderen. 
Het ontwerp, bestaande uit een transparante sokkel met bovenliggend balkvolume, maakt het groene binnengebied zichtbaar vanaf de straat. Dit binnengebied vormt de speelplaats voor de lagere school. Het dak van de sokkel wordt ingericht als avontuurlijke en groene speelruimte voor de kleuters. De buitenruimte voor de allerkleinsten wordt uit de sokkel gesneden waardoor deze een veilig, geborgen karakter krijgt. Door de horizontale banden en verticale ritmering van het buurgebouw op een eigentijdse manier over te nemen, past het gebouw zich naadloos in het straatbeeld in. 

Het ontwerp laat een breed gebruik toe: de sportzaal met kleedkamers en sanitair, is door haar plaatsing vlak bij de inkom van het gebouw perfect op dagelijkse basis te gebruiken door externe partijen. Ook de eetzaal en de keuken zijn rechtstreeks toegankelijk vanop de speelplaats en kunnen dus flexibel worden ingezet na de schooluren; tijdens schoolfeesten, recepties of voor de organisatie van bijvoorbeeld een speelpleinwerking.


Groot team

Opvallend aan het project is vooral dat het er komt via een Design & Build-procedure – een formule die het GO! voor de bouw van nog meer nieuwe scholen inzet – en niet via de klassieke weg waarbij eerst een ontwerp wordt gemaakt en vervolgens een aannemer wordt gezocht. Er werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven die werd gewonnen door een team rond Bouwbedrijf Dethier. Dethier koos met A33 architecten, ZAmpone architectuur en iVec Architectuur & Energie bewust voor een team bestaande uit drie architectenbureaus. Voor de nodige studies verzamelde het Archimedes (stabiliteit), AE+ (technieken) en D2S International (akoestiek) rond zich. Architect iVec Architectuur & Energie deed zelf de EPB-studie. Buro Buiten tekende voor het omgevingsontwerp. Een groot team dus. “Maar het is net de interessante samenwerking tussen al die verschillende partners die heeft geleid tot winst van de ontwerpwedstrijd”, vertelt Bart Coenegrachts, verantwoordelijke D&B bij Bouwbedrijf Dethier.


“Symbiose leidt tot meerwaarde”

“Elk van de drie architectenbureaus heeft in dit ontwerp zijn verdienste. Bovendien is er door hun complementariteit een symbiose ontstaan die tot een grote meerwaarde heeft geleid. Zo is A33 architecten specialist in het ontwerpen van onder meer schoolgebouwen, heeft ZAmpone architectuur naast ruime ervaring met het ontwerpen van kinderdagverblijven ook lokale verankering want het bureau is gehuisvest in Sint-Jans-Molenbeek en stond iVec Architectuur & Energie als architect dan weer in voor de technische uitwerking, EPB en de opmaak van een dynamische studie.”

Bouwbedrijf Dethier is dan ook grote voorstander van de D&B-procedure. “Aangezien goede D&B-projecten altijd tot meerwaarde leiden voor elk van de partijen. De opdrachtgever wordt meer dan in de klassieke procedure ontzorgd en heeft minder financiële issues. De architecten kunnen zich bezighouden met de essentie van hun beroep maar ook al onmiddellijk een beroep doen op de technische knowhow van de aannemer, wat tot minder faalkosten en late wijzigingen leidt”, aldus Coenegrachts, die wel enkele voorwaarden voor dit alles noemt: “Duidelijke spelregels, zowel voor het ontwerpteam als voor het bouwteam: een uitgebreide en gedetailleerde projectdefinitie, een realistische financiële inschatting, een op maat bepaalde procedure voor het project van toepassing …”

De nieuwbouw komt op de gronden die momenteel nog bezet worden door de Freinet-school De Telescoop. De leerlingen en het schoolteam van De Telescoop zouden echter nog dit schooljaar hun intrek moeten nemen in hun gerenoveerde gebouwen in Laken. Als alles volgens plan verloopt, beginnen de eigenlijke werken aan de nieuwe school en crèche dan eind dit najaar.

GERELATEERDE DOSSIERS