Doorzoek volledige site
24 november 2009

Servicestation met minimale footprint in Heverlee van VVS Abscis - EDV - Provoost

De tijd dat benzinestations langs de autosnelweg synoniem zijn van saaie nietszeggende architectuur lijkt voorbij. Het Texaco-station in Kruibeke van G & D Bontinck zette enkele jaren geleden al de toon en Texaco gaat op dat elan verder voor een servicestation langs de E40 in Heverlee. Na een wedstrijd werd het ontwerp toegewezen aan een tijdelijke vereniging van drie studiebureaus: ABSCIS ARCHITECTEN, EDV en Provoost.

De tijd dat benzinestations langs de autosnelweg synoniem zijn van saaie nietszeggende architectuur lijkt voorbij. Het Texaco-station in Kruibeke van G & D Bontinck zette enkele jaren geleden al de toon en Texaco gaat op dat elan verder voor een servicestation langs de E40 in Heverlee. Na een wedstrijd werd het ontwerp toegewezen aan een tijdelijke vereniging van drie studiebureaus: ABSCIS ARCHITECTEN, EDV en Provoost.

    


In Heverlee wil opdrachtgever Delek een oase van rust creëren voor de weggebruikers, waar zij in een eigentijds kader op adem kunnen komen en de nodige voorzieningen treffen om daarna hun weg verder te zetten.

Scheiding verkeer en ontspanningszone


Uitgaande van de E40 als harde infrastructuuras wordt de verkeersdrukte stelselmatig verfijnd en afgebouwd van snelwegverkeer tot parkeerplaatsen en een picknickzone. De zone vloeit in haar beurt over in het omliggende landschap.
Centraal in het plan scheidt een voetgangersas de ruimte voor het verkeer en de zone  voor rust en ontspanning. De ‘wandelas‘ biedt de mogelijkheid aan de gebruikers om op een veilige en aangename manier het terrein te beleven en het servicestation te bereiken.
Door de voorzieningen -eigen aan een servicestation- op een logische en doordachte manier te ordenen ontstaat een soort vanzelfsprekendheid die de veiligheid en de beleving ten goede komt. Alle faciliteiten worden samengebracht op een ‘diensteneiland’. De parkeervoorzieningen situeren zich langs beide zijden van het diensteneiland.

    


Ecologisch waardevol gebied

De landschapsstudie toonde aan dat de locatie gelegen is in een ruimtelijk en ecologisch waardevol gebied, waar de mens al te gretig heeft ingegrepen.
Vandaar dat een duurzaam projectbeheer een cruciale rol speelde bij het ontwerp. Abscis heeft getracht maximaal terug te geven aan de natuur wat eerder werd weggenomen door de continuïteit van het Egenhovenbos te herstellen. Verder werd er zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van ondoordringbare verhardingen en werd een minimale footprint van het gebouw nagestreefd. Dat vertaalde zich in een compact bouwvolume met een duurzame hoofdstructuur en een flexibele lichte nevenstructuur.

 

Superstructuur van wit zichtbeton


Het architecturale ontwerp wil een vervolg zijn van de visie op de landschappelijke context.
Midden de ‘structurerende groenelementen’ van de omgevingsaanleg bevindt zich het faciliteiteneiland. Deze zone is deels bestemd voor tanken, laden en lossen; deels ten behoeve van de gebruikers van de shop, het restaurant en de verblijfsaccommodaties. Het eiland is doorsneden met een voetgangersweg parallel aan het verkeer. Dwars hierop bevindt zich het gebouw; de halte op de snelweg waarbij men even afstand kan nemen van de drukte.

Het gebouw zelf is opgebouwd uit een ‘Superstructuur’ bestaande uit luifel en dakplaat, gedragen door kolommen in wit zichtbeton, geschrankt opgesteld. Onder deze ‘Superstructuur’ worden ‘Invulmodules’ geschoven, in glas met een negatieve zeefdruk van bomen met loof – de bomen zijn doorzichtig, de omgeving is wit.

    


Technische fiche

Opdrachtgever: Delek Benelux
Ontwerp: vereniging van studiebureaus Abscis - EDV - Provoost
Studiebureau technieken: EDV
Studiebureau stabiliteit: Provoost
Start bouwwerken: 2010

    
Visualisaties: Animotions