Doorzoek volledige site
25 oktober 2009

Abscis en Boydens betrokken bij schoolproject in Esch-sur-Alzette

Na een internationale architectuurwedstrijd kreeg een tijdelijke vereniging van 5 studie- en ontwerpbureaus waartoe ook ABSCIS en Boydens behoren, het ontwerp toegewezen voor een nieuw universiteitsgebouw dat ressorteert onder het masterplan van Jo Coenen.

Na een internationale architectuurwedstrijd kreeg een tijdelijke vereniging van 5 studie- en ontwerpbureaus waartoe ook ABSCIS en Boydens behoren, het ontwerp toegewezen voor een nieuw universiteitsgebouw dat ressorteert onder het masterplan van Jo Coenen.

Behalve ABSCIS en Boydens maken ook Fabeck, Betic en Best deel uit van het ontwerpteam voor het schoolgebouw in Belval.  Belval is een brownfieldsite ten westen van Esch-sur-Alzette. Naar een masterplan van Jo Coenen wordt het herontwikkeld tot een nieuw stadsdeel met woningen, kantoren, leisure en de ontwikkeling van de Universiteit Luxemburg.Het ontwerp voor de ‘Maison des Sciences Humaines’ maakt deel uit van ‘la cité des Sciences, de universiteitscluster binnen dit masterplan. Het gebouw omvat les- en seminarielokalen, onderzoeksruimten, mediatheek en kantoren.
Voor deze ontwerpopdracht werd de wet op de overheidsopdrachten toegepast en werd er een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven. De studie van de inplanting van de publieke parking en de studentenhuisvesting maakte ook deel uit van de ontwerpopdracht.
Het omvangrijke programma met les- onderzoeksruimten en burelen is gerealiseerd binnen een zeer compact volume. Twee patios zorgen voor de nodige lichtinval en voor de ruimtelijke relaties tussen de verschillende functies, binnen en buiten het gebouw. De architectuur van het gebouw is terughoudend zonder afstandelijk te worden. De gevel is bekleed met vezelbetonpanelen, geritmeerd door een spel van verticale raamopeningen met beweegbare zonneweringen. De inplanting van het gebouw verweeft de publieke ruimten in het gebouw met de openbare ruimte in de omgeving. Het bouwblok zal worden aangevuld met een viertal woontorens en houdt rekening met een latere uitbreiding van het universiteitsgebouw.

    Visualisaties: Polygon

GERELATEERDE DOSSIERS