Doorzoek volledige site
26 maart 2013 | STÉPHANIE ROMANS

Binnenklimaat in scholen nog vaak ondermaats

Het binnenklimaat laat in veel scholen nog te wensen over. Dat concludeert het Centrum voor Gezonde scholen op basis van een studie die het leefklimaat van scholen in de Benelux in kaart brengt. Het onderzoek peilt naar behoeften en knelpunten op het vlak van luchtkwaliteit, visueel comfort, thermisch comfort, akoestiek, ergonomie van schoolmeubilair, economisch energiegebruik en het binnenmilieu in het algemeen. Eén op vier schoolgebruikers vindt het binnenmilieu in zijn schoolgebouw ondermaats, terwijl ruim 80 procent vindt dat de kwaliteit van het binnenklimaat beter kan.
Het binnenklimaat laat in veel scholen nog te wensen over. Dat concludeert het Centrum voor Gezonde Scholen op basis van een studie die het leefklimaat van scholen in de Benelux in kaart brengt. Het onderzoek peilt naar behoeften en knelpunten op het vlak van luchtkwaliteit, visueel comfort, thermisch comfort, akoestiek, ergonomie van schoolmeubilair, economisch energiegebruik en het binnenmilieu in het algemeen. Eén op vier schoolgebruikers vindt het binnenmilieu in zijn schoolgebouw ondermaats, terwijl ruim 80 procent vindt dat de kwaliteit van het binnenklimaat beter kan.

Rillen en zweten

Allereerst laat het thermisch comfort in scholen nog vaak te wensen over. De temperatuur is te weinig controleerbaar wat in de zomer vaak leidt tot warmteoverlast en in de winter nogal eens koude binnentemperaturen veroorzaakt. Een schooldirecteur zegt hierover: “De schoolgebouwen zijn over het algemeen niet meer in orde, zeker niet op het gebied van binnenklimaat. In de zomer is het te warm en in de winter blijft de verwarming dag en nacht op volle toeren draaien. Het is dan snikheet of te koud omdat de pompen uitvallen.”

Ook de ventilatie scoort veelal ondermaats. Onvoldoende ventilatie leidt tot een verhoogd CO2-gehalte en slechte luchtkwaliteit. 43 procent van de scholen klaagt dan ook over een muffe en onaangename lucht in de klaslokalen. Een huisvestingsverantwoordelijke zegt hierover: “We zijn al een hele tijd bezig met het aanpakken van de ventilatieproblematiek, maar de gemeente heeft het onderhoud aan de school jarenlang stilgelegd. Kinderen en leerkrachten klagen geregeld over hoofdpijn en de CO2-metingen zijn schrikbarend hoog!”Een lust voor het oog?

De lichtinval in veel leslokalen strookt eveneens niet met de wensen van het lesgevend personeel. In 20 procent van de scholen komt er te weinig licht binnen in de lokalen. Terwijl 30 procent dan weer te vaak last heeft van verblindend zonlicht. Een preventie-adviseur uit het onderzoek is niet bepaald te spreken over het binnenklimaat is zijn school. “Het binnenmilieu in onze school is over het algemeen slecht. Enkele concrete tekortkomingen: klassen zonder ramen, klassen zonder individuele verlichting (gemeenschappelijke aan/uit-knop voor meerdere klassen), geen gordijnen, ...”

In de sportzalen is er ook nog genoeg ruimte voor verbetering. In één op de vijf scholen klagen de docenten over een gebrekkige akoestiek en geluidshinder tot op het ondraaglijke af.

Tot slot is energiebesparing nog vaak een heikel punt. Een kwart van de scholen ondervindt problemen met economisch energiegebruik. Door slechte isolatie en verouderde verlichting lopen de energiekosten sterk op. Een lid van een schoolbestuur gaat hier verder op in: “Onze gebouwen zijn in zeer slechte staat, zonder al te veel isolatie. Door een gebrek aan financiële middelen wachten we al tien jaar op een degelijke verwarmingsinstallatie die energiezuinig is en goed te regelen.”

Investeren in de toekomst

De scholen nemen echter geen afwachtende houding aan om de problemen het hoofd te bieden. Bij tweederde van de onderwijsinstellingen liggen reeds bouwplannen op tafel. Een gebrek aan financiering gooit echter frequent roet in het eten. Door bezuinigingen ontbreekt het niet zelden aan investeringsmiddelen.

Uit de Gezonde-Scholen-studie blijkt dat problemen op het vlak van het binnenklimaat hierdoor vaak lokaal en fragmentarisch worden opgelost. Omwille van ontoereikend budget voor onderwijshuisvesting is er weinig sprake van een globale aanpak, een masterplan of een structurele oplossing voor het probleem. De scholen pleiten dan ook voor meer investeringen om de schoolgebouwen te verbeteren.

GERELATEERDE DOSSIERS