Doorzoek volledige site
11 december 2009

VMSW zoekt werfopvolgers

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een algemene offerteaanvraag voor de aanstelling van werfopvolgers.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een algemene offerteaanvraag voor de aanstelling van werfopvolgers. Die zullen de bouwplaatsen opvolgen in het kader van de attestering door de VMSW van de ''invulling in natura'' door private initiatiefnemers volgens het decreet over het grond- en pandenbeleid.


Foto: www.fi-engineering.be


Het grond- en pandendecreet van 27 maart 2009 voorziet dat bij het aansnijden van nieuwe woongebieden door de gemeente aan privé-initiatiefnemers een ''sociale last'' kan of moet worden opgelegd. Die kan onder meer worden ingevuld door zelf sociale woningen te bouwen. Deze sociale woningen, die uiteindelijk verhuurd of verkocht worden aan sociaal gerechtigden, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Die worden gecontroleerd en geattesteerd door de VMSW. Dat gebeurt op basis van de C2008, de concepten voor de sociale woningbouw, en de B2005, het bouwtechnisch standaardbestek van de sociale woningbouw.
De offerteaanvraag heeft tot doel deskundigen aan te duiden die voor de VMSW zullen optreden om de werven van privé-initiatiefnemers op te volgen en het al dan niet toekennen van een attest te adviseren.


De opdracht omvat de kwaliteitsbewaking op de conformiteit van het uitvoeringsontwerp met de vereisten van de B2005 en de C2008 van de VMSW en een daarmee overeenstemmende correcte uitvoering van de werken. Het werkgebied omvat het volledige Vlaamse Gewest, verdeeld in 9 percelen.

Alle bestekteksten met de volledige situering en omschrijving van de opdracht, de selectie- en gunningscriteria en de vergoeding kunt u raadplegen op de website van VMSW.