Doorzoek volledige site
03 juni 2013 | KEVIN MOENS

Rockfon brengt Belgische wetgeving omtrent brandveiligheid in kaart

In de nieuwe brandbrochure ‘Voorkomen is beter dan genezen’ lijst Rockfon alle reglementen uit de Belgische wetgeving op omtrent brandveiligheid. Daarnaast biedt de brochure ook de nodige oplossingen aan voor het creëren van een brandveilige omgeving en om de risico’s tot uitbreiding van brand te voorkomen.
In de nieuwe brandbrochure ‘Voorkomen is beter dan genezen’ lijst Rockfon alle reglementen uit de Belgische wetgeving op omtrent brandveiligheid. Daarnaast biedt de brochure ook de nodige oplossingen aan voor het creëren van een brandveilige omgeving en om de risico’s tot uitbreiding van brand te voorkomen
In de brochure ‘Voorkomen is beter dan genezen’ stelt Rockfon dat brandpreventie een van de belangrijkste aandachtspunten is in de strijd tegen het vuur. De helft van de bedrijven die met een grote brand te maken hebben, gaat binnen drie jaar na de brand failliet. Daarnaast zijn de milieugevolgen voor bodem, lucht en oppervlaktewater vaak niet te overzien.


Brandveilige omgeving

In de brochure staan ook heel wat tips die hulp kunnen bieden bij het creëren van een brandveilige omgeving. Zo wordt er dieper ingegaan op de brandreactie van planfondpanelen, de brandweerstand/brandstabiliteit van verlaagde plafonds en de brandregelgeving met betrekking tot verlaagde plafonds in België (nieuwbouw of renovatie)