Doorzoek volledige site
17 juli 2009

Terugblik 2009 - vooruitblik 2010: Piet Van Cauwenberghe (ABSCIS ARCHITECTEN)

Medio 2010 zal Piet Van Cauwenberghe samen met zijn collega's van ABSCIS ARCHITECTEN verhuizen naar een nieuw kantoorgebouw, vlakbij hun huidige thuishaven. Zijn vrouwelijke confraters zullen wellicht gecharmeerd zijn door zijn retorische vraag waarom de nieuwe Vlaamse Bouwmeester niet eens een vrouw zou mogen zijn.

1)      Welk project of welke gebeurtenis binnen uw bureau zijn u het meest bijgebleven in 2009?Dat we de wedstrijd Slagerijschool voor de Groene Poorte in Brugge hebben gewonnen doet ons erg veel plezier. Dit moet ons toelaten, dank zij een grote gelijkgezindheid met de bouwheer, een passiefschool te bouwen in vrij complexe omstandigheden. Gezien het grotendeels over gekoelde ruimtes gaat hebben wij het gebouw onder de grond gestopt zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteiten. 

 

 

 

2)      Van welk project of welke gebeurtenis verwacht u veel in 2010? 

Wij hopen medio 2010 met ABSCIS ARCHITECTEN te kunnen verhuizen naar een gloednieuwe kantoorruimte, iets verder in de straat waar we nu gehuisvest zijn. Het is de eerste fase van een gemengd woon-kantoorproject van een private ontwikkelaar, dat we zelf mochten ontwerpen. Gezien de huidige spreiding van onze werkplekken over drie locaties verwacht ik een flinke verbetering in onze organisatie.
3)      In 2010 zal de nieuwe Vlaamse bouwmeester aangesteld worden. Welk profiel moet deze volgens u hebben en waar zal hij/zij vooral aandacht voor moeten hebben?

 

Sinds het ontstaan van de Vlaamse Bouwmeester heeft de Vlaamse architectuur een enorme boost gekregen. Brussel, Wallonië, onze buurlanden,.. hebben bijzonder veel aandacht voor wat hier gebeurt. Ook de uitstraling naar andere overheden en private investeerders begint zichtbaar te worden. Maar er is nog zeer veel te doen: onze Vlaamse architectenbureaus moeten absoluut verder professionaliseren; op (het bedreigde) A+ na kent Vlaanderen nagenoeg geen kwalitatieve architectuurpublicaties. En vooral: het succes van de Vlaamse architectuur kan niet langer teren op het idealisme van de architecten: on(der)betaalde wedstrijden gekoppeld aan ondermaatse erelonen,…  En waarom zou de volgende Vlaams Bouwmeester niet eens een vrouw mogen zijn?