Doorzoek volledige site
14 januari 2021

Een duurzame toekomst bouwen mét staal

Illustratie | © Tata Steel

Duurzaamheid is waarschijnlijk niet het eerste waar u bij staal aan denkt, toch is staal een zeer duurzaam materiaal. Staal komt overal in ons leven voor, van mobiele telefoons tot straatverlichting en van transportsystemen tot energie-opwekking. Staal helpt ons bij de efficiënte aansturing en uitvoering van ons leven.

Waarom is staal eigenlijk zo duurzaam?

De kenmerken van staal maken dit materiaal ideaal voor de circulaire economie. En zelfs als we de duurzaamheid en flexibiliteit van staal even terzijde stellen, dan is staal nog steeds ideaal voor hergebruik en herbestemming. Het is een materiaal dat nooit “geconsumeerd” of opgebruikt wordt. Staal wordt telkens opnieuw gebruikt, zonder verlies van kracht of kwaliteit.

Bouwen met staal biedt niet alleen de kans om onderhoudsintervallen te verlengen, maar ook de flexibiliteit om het materiaal later in de levenscyclus van het gebouw een nieuwe bestemming te geven, als daar behoefte aan bestaat. Voor deze flexibiliteit en circulariteit moet de supply chain in de bouw goed samenwerken om te garanderen dat we zo min mogelijk hulpmiddelen in de ‘constructie- en gebruiksfase’ gebruiken. We moeten er ook voor zorgen dat we aan het einde van de levensduur van een gebouw de keuze hebben om deze materialen en producten opnieuw te gebruiken.

Als producent zet Tata Staal zich in voor het ontwerpen van duurzamere producten die een bijdrage leveren aan oplossingen die lichter zijn, langer meegaan en minder hulpmiddelen voor de productie verbruiken. "Wij kunnen deze problemen niet alleen oplossen. Dat is alleen mogelijk als de hele supply chain goed samenwerkt. Maar wij kunnen wel de elementen toepassen die een circulaire economie mogelijk maken", klinkt het bij Tata Steel.

tata steel sustainable construction

Een goedvoorbeeld van een duurzaam gebouw is The Green House in Utrecht. Het gebouw bestaat uitsluitend uit hoogwaardig staal en glas en kan volledig gedemonteerd worden. Hierdoor is het raamwerk in de toekomst 100% herbruikbaar. Dankzij de 120 zonnepanelen is The Green House bovendien volledig energieneutraal. De geïsoleerde panelen met SAB-profiel zijn luchtdicht, wat het energieverbruik van het gebouw verder reduceert.

 

Een duurzame bebouwde omgeving

Tata Steel zet zich er ook voor in om tegen 2050 een CO2 neutrale staalproducent te worden. Dit vereist een aanzienlijke investering in baanbrekende technologie, zoals de innovatieve HIsarna-technologie. Deze HIsarna-technologie reduceert de CO2-intensiteit tot 50% en tot 80% met CO2 afvang en -opslag.

Wat het productontwerp betreft, kan Tata Steel echter een grote bijdrage leveren aan een duurzamere bebouwde omgeving. Denk hierbij aan lichtere en hoge sterkte stalen buizen voor de draagconstructie of aan gebouwsystemen en -onderdelen die eenvoudig te installeren en te onderhouden zijn. Hieronder vallen ook producten die de isolatie verbeteren en de luchtdoorlaatbaarheid van het gebouw reduceren en daardoor een bijdrage leveren aan betere oplossingen aan het einde van het productleven met het oog op een circulaire economie.

Wanneer het over aan duurzaamheid gaat, dient men de gehele levenscyclus in overweging te nemen. Daarom worden stalen gebouwen steeds vaker met het oog op hergebruik ontworpen, zodat ze eenvoudig te monteren en te demonteren zijn, met alle positieve gevolgen voor het milieu.

Met de Building Information Model (BIM) tool van Tata Steel wordt uw besluitvorming ondersteund vanaf het eerste ontwerpidee, tot het moment dat het gebouw gebouwd en uiteindelijk gedemonteerd moet worden. Dankzij de uitgebreide informatie over de milieuprestaties van de Tata Steel-producten en het grootste portfolio extern gecertificeerde ‘Responsible supply chain “’ producten, maken deze producten een duurzamere bebouwde omgeving mogelijk.

GERELATEERDE DOSSIERS