Doorzoek volledige site
25 januari 2021 | TIM JANSSENS

Iconische woontoren siert tweede rij van Oostendse kustbebouwing

O’Sea Charme heeft vier gezichten, die elk gericht zijn naar een ander deel van de stad. Het rijzige torenvolume sluit aan bij de hoogbouw op de zeedijk. Illustratie | Serge Brison
De 57 meter hoge woontoren springt sterk in het oog dankzij zijn markante torsie in de buitengevel en de betonnen structuur. Illustratie | Serge Brison
De bouwvolumes zijn gegroepeerd rond een bloeiende binnentuin met ruimte voor sport, spel en sociale contacten. Illustratie | Serge Brison
De architecten opteerden voor een gevarieerd materiaalgebruik dat de verschillende sferen en schalen ondersteunt, zonder afbreuk te doen aan de beoogde gemeenschappelijke identiteit. Illustratie | Serge Brison
Het binnengebied is uitgerust met strategische doorsteken om het geheel maximaal in te bedden in de stedelijke omgeving. Illustratie | Serge Brison

Op de site van het voormalige mediacenter in Oostende bouwde Interbuild O’Sea Charme, de eerste fase van een grootschalig stedelijk regeneratieproject dat circa 88.500 m² zal bestrijken. CONIX RDBM Architects drukte zijn stempel door onder meer een gedraaide woontoren te ontwerpen. Een sterk staaltje hedendaagse toparchitectuur dat de zogeheten ‘tweede rij’ van de Oostendse kustbebouwing een nieuw elan geeft.

O’Sea is een ambitieuze residentiële ontwikkeling van Immobel, die een volledige wijk moet doen herleven via een doordachte mix van stijlvolle wooneenheden. O’Sea Charme, de eerste van in totaal vier bouwfases, is gelegen op het zuidwestelijke deel van het terrein en biedt plaats aan tien rijwoningen, een complex met 51 assistentiewoningen en polyvalente ruimtes, 33 woonappartementen en een iconische woontoren met vijftien verdiepingen, die 56 appartementen en achttien studio’s herbergt. Zo omvat deze ontwikkelingszone 168 nieuwe wooneenheden, die zowel geschikt zijn voor eerste- als tweedeverblijvers. Voorts is er sprake van 166 ondergrondse parkeerplaatsen voor wagens en een ondergrondse stalling voor 177 fietsen, cascoruimtes voor kleinhandel (544 m²) en horeca (378 m²) en een crèche. Al deze functies zijn goed voor een footprint van 18.300 m². Aangezien het perceel een oppervlakte van 29.600 m² heeft, is er tevens sprake van meer dan 10.000 m² omgevingsaanleg en publieke ruimte.

 

Aandacht voor scenografie

O’Sea Charme heeft vier gezichten, die gericht zijn naar een ander deel van de stad: de aanpalende woonwijk, de zee en de bestaande sportinfrastructuur. “Elk van deze gezichten wil een omarmend gebaar maken”, klinkt het bij CONIX RDBM Architects. “Het rijzige torenvolume sluit aan bij de hoogbouw op de zeedijk, terwijl de laagbouw op de rest van de site correspondeert met de bescheidenere gabarits van de aanpalende woonwijk. We hebben geopteerd voor een gevarieerd materiaalgebruik dat de verschillende sferen en schalen ondersteunt, zonder afbreuk te doen aan de beoogde gemeenschappelijke identiteit. Ook de scenografie was een belangrijk ontwerpprincipe. Wat beleeft de bezoeker/bewoner van de site? Dankzij een opeenvolging van gevarieerde buitenruimtes is het er aangenaam toeven. De bouwvolumes zijn gegroepeerd rond een bloeiende binnentuin met ruimte voor sport, spel en sociale contacten. Ze zijn gepositioneerd op basis van de bezonning en zichtassen. De hogere volumes bevinden zich aan de noordzijde en de lagere gebouwen aan de zuidzijde. Het binnengebied is uitgerust met strategische doorsteken om het geheel maximaal in te bedden in de stedelijke omgeving.

 

"We hebben geopteerd voor een gevarieerd materiaalgebruik dat de verschillende sferen en schalen ondersteunt, zonder afbreuk te doen aan de beoogde gemeenschappelijke identiteit"

 

Markante torsie

CONIX RDBM Architects haalde alles uit de kast om O'Sea Charme een bijzonder cachet te geven. Missie geslaagd, want de 57 meter hoge woontoren op de hoek van de Leopold Van Tyghemlaan en de Troonstraat springt sterk in het oog dankzij zijn markante torsie in de buitengevel en de betonnen structuur. Van de zesde tot de tiende verdieping draaien de vloerplaat en de terrassen telkens een paar graden. “De ‘overhellende’ torenflats – inclusief schuine kolommen om de krachten op te vangen en de stabiliteit te verzekeren – en de gevarieerde gevelmaterialisatie (aluminiumcassettes, architectonisch beton, metselwerk …) plaatsten ons op deze werf voor een behoorlijke uitdaging”, aldus Interbuild, dat zich kon beroepen op een gedetailleerd BIM-model.

 

Eigen warmtenet

Ook in energetisch opzicht is O’Sea Charme zeker niet alledaags. De appartementen en de assistentiewoningen worden immers verwarmd door middel van een intern warmtenet, waarop elke wooneenheid is aangesloten via een decentrale unit. De toren kreeg een lagetemperatuurafgiftesysteem in de vorm van vloerverwarming. De ventilatie is van het type C+ – lees: natuurlijke aanvoer van verse lucht in combinatie met mechanische afzuiging van vervuilde lucht – en functioneert op basis van vochtmeting in de natte ruimtes, geurmeting in het toilet en CO2-meting in de leefruimte. De luxeappartementen zijn bovendien uitgerust met domotica. Het regenwater op de site wordt opgevangen en gerecupereerd voor de besproeiing van de binnentuin.