Doorzoek volledige site
11 februari 2021

Hoe werken Genk en Hasselt aan ruimtelijke kwaliteit?

In hun meest recente Open Oproep voor de wijk Kolderbos zoekt stad Genk – samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak – een ontwerpteam voor het uitwerken van een mastervisie en een stedenbouwkundige studie op de grote sociale wijk. Illustratie | Tim Van De Velde

Architectuurwijzer onderzoekt – samen met UHasselt – hoe we in Limburg kunnen bijdragen tot een goed opdrachtgeverschap en een hogere architecturale kwaliteit van diverse publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Doel is om een debat op te starten over ruimtelijke kwaliteit en over goed opdrachtgeverschap, om hier een breed draagvlak voor te creëren én tegelijk het ambitieniveau te verhogen. Architectuurwijzer ging in dit kader ook aankloppen bij Genk en Hasselt en vroeg aan Véronique Claessens, directeur Ruimte van stad Genk, en Marc Schepers, schepen van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Woonontwikkeling in Hasselt, welke weg zij nemen richting kwaliteit. 

Niet elk lokale overheid of instantie is vandaag reeds overtuigd van de nood aan een betere architecturale of ruimtelijke kwaliteit van zijn/haar project. Het instrument van de Open Oproep bij de Vlaamse Bouwmeester is gekend, maar wordt vaak als te log of te omslachtig beschouwd. Bijgevolg worden de architecten in Limburg eerder aangesteld via een klassieke aanbestedingsprocedure waarin prijs vaak primeert boven kwaliteit tijdens de gunning. Architecten hechten op hun beurt wel belang aan een heldere projectdefinitie, of verlangen vaak naar een ambitieuze opdrachtgever en een sterke jury voor de beoordeling van hun dossier.

 

Ruimtelijke kwaliteit onder de aandacht

Om een breed publiek van opdrachtgevers warm te maken voor het debat rond ruimtelijke kwaliteit in Limburg, bouwt Architectuurwijzer via verschillende activiteiten en blogs een inhoudelijk traject uit rond dit thema (lees hier meer). Aan de blogs is telkens een video gekoppeld waarin verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, … kort hun visie toelichten.

Sinds 2002 heeft Stad Genk al 15 keer een beroep gedaan op de Open Oproepprocedure, zowel voor de grotere publieke gebouwen als voor complexe stadsontwikkelingen. Ook aan andere publieke organisaties die in Genk willen bouwen vraagt de stad om een architectuurwedstrijd te organiseren of gebruik te maken van de open oproep. Véronique Claessens, directeur Ruimte van Genk, vertelt wat zij hieruit geleerd hebben in deze blog en in de video hiernaast. 

Marc Schepers, schepen van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Woonontwikkeling van Hasselt, vertelt hoe hij als beleidsmaker elke dag wordt geconfronteerd met vele projecten en uitdagingen in zijn stad. Hij ziet de publieke sector als een katalysator voor kwaliteit. Om publieke én private projecten in goede banen te leiden, heeft hij aangestuurd op de oprichting van een Kwaliteitskamer / Stadsatelier. Lees er alles over in deze blog en het video-interview hiernaast.