Doorzoek volledige site
22 februari 2021 | FILIP CANFYN

Steen & Been: Nicht gewusst

Vlaams minister Matthias Diependaele Illustratie | © 2Photographers / Jürgen De Witte

Onze huiscolumnist Filip Canfyn aanschouwde stilletjes de confronterende Pano-aflevering ‘Te huur/te duur’ over de problemen van private huurders. Hij leerde niets bij maar apprecieerde het nog eens onderlijnen van de bittere realiteit. De bevoegde minister daarentegen …

De Pano-uitzending ‘Te huur/te duur’ bevestigt wat iedereen, die met huisvesting begaan is, al lang weet: “Nog nooit was het tekort aan betaalbare huurwoningen zo groot.” Nogal wiedes, want het aanbod aan sociale woningen stagneert al decennia op 7% en het aandeel eigenaar-bewoners daalt naarmate het inkomen lager wordt. De vraag naar huurwoningen stijgt dus op een kwantitatieve en kwalitatieve schaarstemarkt, die quasi niet aangevuld wordt. De vastgoeditis regeert terwijl de hogere budgetten de lagere naar de rampzalige koterij verdringen en de huurprijzen doen stijgen. Kortom, te weinig, te slecht en te duur. Quod erat demonstrandum.

Een vervolgbericht op vrt.nieuws meldt: “Huurpremies en -subsidies onderbenut”. Dat ruikt naar ‘wie problemen heeft heeft ze zelf gezocht’ maar de praktijk weet beter. De overheid betaalt jaarlijks 2,8 miljard € (cijfers 2018) woonsubsidies uit. De 20% laagste inkomens ontvangen hiervan slechts 18%, die nagenoeg volledig aan de huur van sociale woningen besteed worden. De 40% hoogste inkomens innen meer dan 50% (!) van de woonsubsidies in de vorm van fiscale incentives. Wie heeft zal gegeven worden, wie steun kan gebruiken mag op de blaren blijven zitten. Erger nog, private huurders krijgen nul komma nul € (!), op een schamele 25.000 huishoudens na. Ocharme 15.000 gezinnen krijgen huursubsidies als ze moeten verhuizen uit een onbewoonbaar verklaard (!) krot en ochot 10.000 gezinnen krijgen huurpremies als ze al 4 jaar (!) op een wachtlijst voor een sociale woning staan. Zo’n gezin met betalingsmiserie ontvangt gemiddeld 166 € (!) per maand om bij te passen voor de te hoge huur …

En hoe reageert de bevoegde minister? Hij betreurt niet dat er te weinig steun is voor private huurders of dat de voorwaarden voor steun te streng zijn, neen, hij wil de huurders beter informeren dat er huurpremies bestaan. Hallo? Als je na 4 jaar moeten wachten op een sociale woning, waarop je inkomensgewijs recht hebt, al niet automatisch die aalmoes krijgt … Hij gaat nog een stap verder: “We vermoeden dat mensen, die een brief over de steun krijgen, denken dat het een factuur is en die weggooien.” Wat een paternalistische profilering! En ondertussen stilzwijgend jaarlijks anderhalf miljard € schuiven naar de 40% rijkste eigenaars, omdat die uiteraard elke steun goed kunnen gebruiken en hun facturen stipt betalen. Zum kotzen!