Doorzoek volledige site
23 februari 2021

Vernieuwbouw Thomas More-campus De Vest van Stramien en Arcade in de startblokken

Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV / Arcade
Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV / Arcade
Utopiastraat Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV / Arcade
Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV / Arcade
Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV / Arcade
Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV / Arcade
Illustratie | Stramien Architectuur & Ruimte CV / Arcade

De volledige vernieuwbouw van Campus De Vest aan de Zandpoortvest in Mechelen krijgt stilaan concrete vorm. De omgevingsvergunning is aangevraagd, de aanbestedingsprocedure is gepland vanaf mei en de werken starten in de lesvrije week van februari 2022, iets later dan oorspronkelijk voorzien. De werken verlopen gefaseerd om het onderwijsproces zo normaal mogelijk te kunnen laten doorgaan. De nieuwe site zal klaar zijn in 2026. De vernieuwbouw - naar een ontwerp van Stramien Architectuur & Ruimte CV  i.s.m. Arcade Groep - past in het masterplan 'More Space' van de hogeschool en sluit aan bij de grote Mechelse stadsplannen met de herinrichting van de vesten.

Thomas More barst uit zijn voegen. Het masterplan More Space (meer ruimte voor leren,  werken en leven) streeft naar professionele én gezellige campussen, ontmoetingsplekken met een innovatieve inrichting en uitrusting.

De plannen voor Campus De Vest passen helemaal in dit plaatje. De campus ligt aan de rand van de stad en centraal tussen de andere campussen in Mechelen (De Ham, Kruidtuin en Faydherbe) die elk specifieke opleidingen herbergen. Na de uitbreiding zal Campus De Vest de business- en zorgopleidingen blijven huisvesten, maar ook een soort moederschip worden voor de algemene functies van de Thomas More-community in Mechelen.
 

Flexibel en futureproof

Zo komen er twee grote aula’s met meer dan 200 zitplaatsen, twee kleinere aula's, een groot leercentrum en een studentenrestaurant aan het Dijleterras, 11 flexibele leslokalen en projectruimtes en een volledig uitgeruste fietsenstalling. Dat is allemaal goed voor een vloeroppervlakte van 9.695m² in nieuwbouw en 4.473 m² in renovatie.

Inrichting en uitrusting zijn futureproof én flexibel. Alle lokalen en het leercentrum worden voorzien van de nieuwste technologieën, maar zijn snel aanpasbaar als nieuwe inzichten dat vereisen.
 

Utopiastraat

Het nieuwe concept van de campus werkt de onvolkomenheden van de bestaande site weg en zet in op verbinding, vergroening en op technologische innovatie. De campus opent zich naar de Dijle, toont zichzelf via vitrines aan de wandelaars op de toekomstige groene boulevard en heeft de ambitie een echte landmark te worden in de stad. De torens rusten op een genereuze sokkel, een centrale foyer moet de 'huiskamer' van de campus worden, er slingert een gezellige Utopiastraat tussen de gebouwen door en bovenop zijn er actieve, klimaatrobuuste daktuinen. Er is veel  ruimte om rond te hangen, te struinen, om je af te zonderen of bij elkaar te komen. Om te werken, te debatteren, te spelen. De campus moet een plek zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen zonder meer.

 

Het gebouw

De nieuwe architectuur zet in op een sterk eenheidsbeeld van het ensemble en is attent voor zijn omgeving. De noodzaak van een aangepaste perforatiegraad van de gebouwschil in functie van de oriëntatie, resulteert in de keuze voor een modulair gevelsysteem. Zodoende wordt een maximale energetische performantie gekoppeld aan een optimale daglichttoetreding. Vliesgevels met een verticale geleding worden ingevuld met heldere 3-dubbele beglazing en matte structuurbeglazing voor isolatie.

Het open leercentrum is opgevat als een campusoverschrijdende ontmoetingsruimte. De heldere routing, via Utopiastraat en foyer, nodigt studenten en docenten uit tot intens dagelijks gebruik. Het leercentrum functioneert als een schakeling van ruimtes en sferen verspreid over alle verdiepingen. Een diversiteit aan invullingen – stille ruimten, boxen voor groepswerk, open verblijfsruimten – stimuleren een veelkleurig gebruik.
 

Gezonde omgeving

In de plannen is er niet alleen veel aandacht voor de verbindende en sociale functies van de campus, maar ook voor gezonde en leefbare ruimtes. Zo is er gezocht naar oplossingen voor een optimale verlichting met zoveel mogelijk daglicht, is elk lokaal voorzien van opengaande ramen en werd de akoestiek zowel binnen en als buiten grondig bestudeerd. Uiteraard is er ook aan duurzame en energiezuinige systemen gedacht: zonnepanelen, een BEO-veld om de gebouwen te koelen en te verwarmen, hemelwaterrecuperatie, slimme verluchting en verlichting via CO2- en daglichtmeting in elk lokaal, enz.  De vernieuwde campus zal overal toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

De site zal zich ook inpassen in het duurzaam mobiliteitsbeleid van de stad Mechelen en het STOP-principe. Fiets, openbaar vervoer, deel- en combimobiliteit krijgen voorrang,  

GERELATEERDE DOSSIERS