Doorzoek volledige site
02 januari 2010

Publicatie Open Oproep 19 - contactdag op 13 januari

Midden januari 2010 verschijnt Open Oproep 19. Opmerkelijk voor Open Oproep 19 is de sterke vertegenwoordiging van Gent met 7 projecten. Naar aanleiding van deze publicatie organiseert het team van de Vlaamse Bouwmeester op 13 januari een contactdag voor ontwerpers.

Midden januari 2010 verschijnt Open Oproep 19. Opmerkelijk voor Open Oproep 19 is de sterke vertegenwoordiging van Gent met 7 projecten. Bouwheer zijn onder meer Stad Gent, Hogeschool Gent en een vzw.
 
Opvallend is ook dat heel wat lokale overheden investeren in hun culturele infrastructuur. Onder de  bouwheren vinden we bijvoorbeeld een academie en een streekbezoekerscentrum. Open Oproep 19 telt 14 schoolprojecten, 3 infrastructuur- en evenveel cultuurprojecten. Verder noteert Open Oproep 19 een woon-, een stedenbouw-, een dienstenproject en 2 projecten publiek domein. Ten slotte zijn een aantal gemeenten op zoek naar sterke kwalitatieve concepten voor hun structuurplanning.
De lancering modelprojecten voor de inhaaloperatie scholenbouw is een feit. De modelprojecten zijn een nieuwe stap in de operatie scholenbouw. Het decreet van 7 juli 2006 trok die inhaalbeweging op gang en voorziet in een publiek-private financiering. Daarvoor is op 18 maart 2009 de NV School Invest opgericht, een dochtervennootschap van AGIOn, die de Vlaamse overheid vertegenwoordigt in  DBFM-vennootschap (Design-Build-Finance-Maintain) samen met de Vlaamse overheid een private partner 1 miljard euro in nieuwe schoolgebouwen. In afwachting van de formele start van de DBFM-operatie heeft de  NV School Invest een aantal voorbereidende werkzaamheden opgestart waarbij al een aantal ontwerpers kunnen aangesteld worden.
 
Contactdag op 13 januari

Het team van de Vlaamse Bouwmeester vond de publicatie een ideale aanleiding voor het organiseren van een contactdag voor ontwerpers.  Deze gaat door op woensdag 13 januari in het auditorium van het Hendrik Consciencegebouw , Koning Albert II-laan 15 te Brussel. De bijeenkomst zal om 14.00 uur starten en om 16.00 uur wordt afgesloten met een hapje en een drankje, in aanwezigheid van Vlaaams Bouwmeester Marcel Smets.
 
Programma

- Vlaams Bouwmeester Marcel Smets schetst de tendensen en nieuwe ontwikkelingen in het publieke opdrachtgeverschap (DBFM, PPS, toenemende complexiteit van de opgaven,… )
-Sofie Troch, projectbegeleider Lokale Overheden, geeft een korte inhoudelijke toelichting over de projecten in Open Oproep 19. Ze laat u meekijken achter de schermen van procedure van de Open Oproep en aansluitend kan u alles vragen wat u nog wilde weten over de Open Oproep.
-Anne Malliet, projectcoordinator schoolgebouwen, geeft graag een woord uitleg over de aangepaste procedure Open Oproep voor de scholen. 
-Dirk De Roo, Fortis Real Estate, omschrijft de architectenopdracht binnen de DBFM inhaalbeweging Scholen Bouwen.
-Katrien Laenen, artistiek coördinator bij het Team, licht Kunst in Opdracht toe en hoe Kunst in Opdracht in Open Oproep kan betrokken worden.
- Tania Hertveld, bestuurscoördinator, bespreekt kort het rapport van IDEA CONSULT waarin de statistieken van Open Oproep toegelicht worden.
-Pieter Degrendele leidt u door de inschrijvingsmodule van de nieuwe website. Dit is facultatief voor de geïnteresseerden..
 
Inschrijven
Inschrijven kan per e-mail (bouwmeester@vlaanderen.be) of telefonisch (02/553 74 00). Eigenlijk moesten de insch'rijvingen  al binnen zijn op 7 januari. Wie nu nog wil inschrijven, kan het best even bellen om zeker te zijn.

Waar?

Consciencegebouw, nabij het Noordstation in Brussel