Doorzoek volledige site
25 november 2021

Ecobeton water technologies stelt groen en duurzaam fietspad Climatepath voor

Illustratie | © ecobeton

Op vrijdag 19 november werd op de bedrijfssite van ecobeton water technologies in Sint-Truiden het fietspad Climatepath® voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, bestuurder Hilde Cuykx en de familie Essers die onlangs ons bedrijf versterkte. Het Climatepath is een klimaatadaptief fietspad dat een oplossing biedt voor onder meer waterhinder en dat overtollig hemelwater duurzaam naar de grondwatertafel loodst.

Het Climatepath, onderdeel van het gamma ecopaths, werd door ecobeton water technologies ontwikkeld. Daarmee slaat ecobeton water technologies verder de ingeslagen weg in om te komen tot klimaatadaptieve oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen van de Blue en de Green Deal.

 

Toenemende verharding

Hilde Cuykx, bestuurder bij ecobeton water technologies: “De vraag naar meer fietspaden leidt op veel plaatsen tot toenemende verharding. Het Climatepath is het enige fietspad dat daarmee echt rekening houdt. Het biedt oplossingen aan voor de klimaatuitdagingen zoals het dalend grondwaterpeil of de hevige regenvallen met de daaraan gekoppelde overstromingen. Het Climatepath maakt daarbij deel uit van ons nieuw assortiment fietspaden, de ecopaths die hier in Limburg, in Sint-Truiden zullen worden geproduceerd. Met onze ecopaths die snel kunnen worden gelegd, zijn er geen verzakkingen, geen wortelingroei én de levensduur is 60 jaar.”

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: “Het Climatepath is innovatief en speelt in op de veranderende klimatologische uitdagingen. Dat zijn sterke troeven. Innovaties die inspelen op klimaatveranderingen zijn belangrijk. Het feit dat deze fietspaden snel kunnen worden aangelegd is een ander pluspunt.”

“We zijn op dit ogenblik volop bezig met de herziening van het fietsvademecum. Bij het fietsvademecum ligt nu de nadruk op asfalt-fietspaden. Maar hier zien we dat ook betonnen fietspaden alle mogelijkheden bieden inzake rijcomfort, het opvangen en recupereren van water en fietsveiligheid. Ook het aspect van de werken bij nutsleidingen bij fietspaden is interessant. Hier komen achteraf geen grote afbraakwerken en grote wegenwerken aan te pas, dus er is geen of minder verkeershinder", aldus de minister. "Veilige en comfortabele fietspaden zijn noodzakelijk om mensen te overtuigen de autosleutel in te ruilen voor de fiets. Het wijzigende klimaat en weer zorgen voor nieuwe en grote uitdagingen, ook in de wegenbouw en zoals gezegd het Climatepath speelt daar op in. Door in te zetten op ontharding en waterdoorlaatbaarheid draagt ecobeton water technologies bij aan het minimaliseren van de kans op wateroverlast en overstroming.”

 

5 functies in 1 oplossing

Luc Vandebeek, CEO bij ecobeton water technologies: “Het Climatepath is ontwikkeld door onze onderzoekscel en heeft heel wat onderscheidende troeven.  Wat in het oog springt, is dat het fietspad 5 functies in 1 oplossing combineert. Het is een fietspad dat afstromend regenwater buffert, het regenwater filtert, daarna laat infiltreren en er is ook een debietremming.  Het optioneel filterelement kan worden gedemonteerd voor nazicht. Elke druppel telt en met het Climatepath komt het hemel- of regenwater terecht in de grondwatertafel.” `

“Door een unieke oppervlakteruwheid en een lage rolweerstand slaan we twee vliegen in een klap. Dat was voor ons een erg belangrijk aspect in de ontwikkeling van dit nieuw fietspad. Het moet vooruitgaan!, aldus nog CEO en ing. Luc Vandebeek.

Noël Essers: “We zijn overtuigd dat de ecopaths vernieuwing met zich meebrengen die interessant zijn voor de markt. Denken we maar aan de snelle aanlegtijd, die de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt.  De werken achteraf aan nutsvoorzieningen gebeuren ook snel en alles gebeurt zonder brokken te maken. Elke unit kan immers in tien minuten worden verplaatst door een vacuümzuiger en zo behoudt het fietspad zijn  oorspronkelijk strakke uitzicht.”

 

Vele mogelijkheden

De Ecopaths zijn plug-and-play-fietspaden en bieden veel interessante opties. Er is het Climatepath dus met de slimme waterafvoer, maar daarnaast zijn er nog het Easypath (het gewone ‘plug & play’-fietspad), het Thermopath®, dat is het verwarmde fietspad waarbij je nooit meer dient te strooien, waardoor het ideaal is voor bv. schoolomgevingen en stadscentra, het Solarpath, dat uitgerust is met zonnepanelen én tot slot het Reflexpath®, het reflecterend fietspad, geschikt voor bosrijke omgevingen.