Doorzoek volledige site
30 september 2013 | JAN DANEELS

Shortlist 2020 Challenge - Sociale woonwijk Eco-Life Venning van BURO II & ARCHI + I

Op de eerste dag van de vakbeurs HVAC werden op 26 september de winnaars van de 2020 Challenge bekendgemaakt. In deze wedstrijd die innovatieve ontwikkelingen van Belgische studie- en adviesbureaus in de kijker plaatst, ging de prijs van de vakjury naar het project Eco-Life Venning in Kortrijk van BURO II & ARCHI + I. In deze vervolgreeks schetst architectura een profiel van alle 22 projecten die kandidaat waren voor de prijzen, te beginnen met de winnaar van de prijs van de vakjury.
Op de eerste dag van de vakbeurs HVAC werden op 26 september de winnaars van de 2020 Challenge bekendgemaakt. In deze wedstrijd die innovatieve ontwikkelingen van Belgische studie- en adviesbureaus in de kijker plaatst, ging de prijs van de vakjury naar het project Eco-Life Venning in Kortrijk van BURO II & ARCHI + I. In deze vervolgreeks schetst architectura een profiel van alle 22 projecten die kandidaat waren voor de prijzen, te beginnen met de winnaar van de prijs van de vakjury.


Foto: (c) Gerald Van Rafelghem


Biomassa-energiecentrale

Het Europees gesubsidieerde project Eco-Life Venning in Kortrijk gaat voor een CO²–neutrale, nulenergiewijk. De bouwheer, de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning in Kortrijk, wil met het Eco-Life project bijzondere aandacht schenken aan de sociale cohesie in de wijk, aan het motiveren van de bewoners voor een milieubewuste manier van leven en aan een voorbeeldige aanleg van de publieke ruimte. Op deze manier wordt een sociale wijk getransformeerd tot een ecologische en duurzame wijk, ook in het gedrag van de bewoners. Alle appartementen zijn daarbij van het passiefhuistype: zeer goed geïsoleerd, winddicht en aangesloten op een collectief ventilatiesysteem. Aan de zuidzijde zijn zonneweringen en zonneschemen voorzien. PV-panelen komen op de daken van alle goed georiënteerde gebouwen en een lokale biomassa-energiecentrale staat in voor de warmwatervoorziening in alle huizen en appartementen. Deze vorm van district heating is zelfs uitbreidbaar tot buiten de sociale woonwijk.


Foto: (c) Gerald Van RafelghemRuimtelijke homogeniteit

De wijk die voordien bekend stond als een ghettowijk met een concentratie aan problemen, ontpopt zich tot een ecologische wijk waarbij de bewoners fier zijn om er te wonen. De opgewaardeerde wijk Venning zal na de realisatie in 2015 in belangrijke mate verschillend zijn van de wijk die in de jaren ‘60 en ‘70 werd gebouwd. Het is de bedoeling dat de huidige, zeer ruime wegenisinfrastructuur, plaats maakt voor een zachtere en bescheidener aanleg. Hoewel de zone aan de vaart ruimtelijk zeer verschillend is van de achterliggende tuinwijk, zullen desondanks een aantal principes in de aanleg van de buitenruimte, in het materiaalgebruik van de gebouwen en in de aanpak van de CO²-neutrale doelstellingen, bijdragen tot het tot stand komen van een ruimtelijk en functioneel homogeen geheel. De gehele kanaalzone rond de Spinnerijkaai wordt opgewaardeerd.


Foto: (c) Gerald Van RafelghemDuurzaamheidsmonitor

Vooraf aan het project werd aan evr-Architecten de opdracht gegeven om een duurzaamheidsmonitor op te maken, specifiek voor Goedkope Woning. De duurzaamheidsmonitor stelt opdrachtgevers, architecten en besturen in staat om de te behalen kwaliteit op te meten voor, tijdens en na het ontwerp- en bouwproces. De monitor vormt een degelijk aftoetsingskader om zowel de zwakke punten in een bestaande wijk in kaart te brengen, als om de ambitieuze doelstellingen bij renovatie of nieuwbouw vast te leggen en in te vullen. Hij houdt rekening met de juiste inplanting, mobiliteits- en milieufactoren, met de natuurlijke omgeving, met water en energie, met grondstoffen en afval, met veiligheid en gezondheid, met leefbaarheid en toegankelijkheid, met onderhouds- en beheerskosten. Deze kwaliteitsmonitor zal dienen om het volledige patrimonium van Goedkope Woning (huidige en toekomstige) te inventariseren en op een hoogwaardig peil te brengen in de komende jaren.

    

Beelden: BURO II & ARCHI + I


Pilootproject

Dit project is een pilootproject, in die zin dat het gaat om een eerste toepassing op dergelijke schaal in de sector van de sociale huisvesting. In een tijd van klimaatverandering en opwarming van de aarde, poogt dit project aan te zetten tot een andere manier van leven en bouwen. De duurzaamheidsmonitor zal mee de basis leggen voor nieuwe Europese regelgeving op vlak van duurzaam bouwen in de sociale huisvestingssector. Ook iedere private ontwikkelaar kan dit toepassen.

Bij dit project waren ook E-ster, evr-architecten, Ingenium en Ugent betrokken.